الغوث (۶ تصویر)

منم آن بنده‌یگناهکارتهوایم را داشته باش کهبر من سخت نگیرسخت ...

منم آن بنده‌یگناهکارتهوایم را داشته باش کهبر من سخت نگیرسخت ...

#الغوث .... #شب قدر...... #جذاب #رمضان_کریم🌙🌹🍃
۲

#الغوث .... #شب قدر...... #جذاب #رمضان_کریم🌙🌹🍃

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

:revolving_hearts: #یا.صاحب.الزمان.به.خدا.دوست.دارمتهر جا به...

:revolving_hearts: #یا.صاحب.الزمان.به.خدا.دوست.دارمتهر جا به...

خدایا...با خودم میگفتمکه چگونه خواهی بخشید این شکننده توبه ه...
۴

خدایا...با خودم میگفتمکه چگونه خواهی بخشید این شکننده توبه ه...

برای امشب متنی ندارم. حرفم حرف ساده ایست؛  امشب مرایاد کن.  ...

برای امشب متنی ندارم. حرفم حرف ساده ایست؛ امشب مرایاد کن. ...

digikala