الی_روشنایی (۱۵ تصویر)

نمیدونستم یه مـَــــرد... چقدر میتونه عاشق باشه
تا روزی که ت...
۵۶

نمیدونستم یه مـَــــرد... چقدر میتونه عاشق باشه تا روزی که ت...

ای بابا ! خودِتان را گول نزنید که"آی دوستم داشت اما نشد و چن...

ای بابا ! خودِتان را گول نزنید که"آی دوستم داشت اما نشد و چن...

بعضی دوست داشتن ها را ؛از نگرانی های گاه و بی گاهاز "دوستت د...

بعضی دوست داشتن ها را ؛از نگرانی های گاه و بی گاهاز "دوستت د...

بیشتر قدر همو بدونیم:winking_face: کپشن:ok_hand_sign::heavy_...
۲

بیشتر قدر همو بدونیم:winking_face: کپشن:ok_hand_sign::heavy_...

اولین باری که بهش گفتم دوسش دارم و هیچوقت یادم نمیره! ابراز ...

اولین باری که بهش گفتم دوسش دارم و هیچوقت یادم نمیره! ابراز ...

حِسـّــــابی غرقِ خواب بودم که یهو وَرپَریده خودِشو پَرت کرد...
۷

حِسـّــــابی غرقِ خواب بودم که یهو وَرپَریده خودِشو پَرت کرد...

#الی_روشنایی #جوکر_باشین ! "چرا ؟ :white_down_pointing_backh...
۱

#الی_روشنایی #جوکر_باشین ! "چرا ؟ :white_down_pointing_backh...

مَردِ عزیزم ؛من یه دخترم .لازم نیست بابَتِ نفهمیده شدنم بهم ...
۲

مَردِ عزیزم ؛من یه دخترم .لازم نیست بابَتِ نفهمیده شدنم بهم ...

#مَردِ عزیزم ؛من یه دخترم .لازم نیست بابَتِ نفهمیده شدنم بهم...
۱۱

#مَردِ عزیزم ؛من یه دخترم .لازم نیست بابَتِ نفهمیده شدنم بهم...

#راهَت را کشیدی و رفتیاز روی قلبمبه دنیایی که مالِ ما نبودغا...
۲

#راهَت را کشیدی و رفتیاز روی قلبمبه دنیایی که مالِ ما نبودغا...

بنظر من،بهترین زمان برای ابرازِ عشق به کسی که دوستش داری،همی...

بنظر من،بهترین زمان برای ابرازِ عشق به کسی که دوستش داری،همی...

یادمه یه بار وسطِ جمعیت داشتم براش آهنگ میخوندم،یَــواش قِر ...
۱۲

یادمه یه بار وسطِ جمعیت داشتم براش آهنگ میخوندم،یَــواش قِر ...

حِسـّــــابی غرقِ خواب بودم که یهو وَرپَریده خودِشو پَرت کرد...
۲

حِسـّــــابی غرقِ خواب بودم که یهو وَرپَریده خودِشو پَرت کرد...

پرسید "عشق یعنی چی؟"گفتم "تو میدونی من عاشقم... عشق یعنی حال...
۱۸

پرسید "عشق یعنی چی؟"گفتم "تو میدونی من عاشقم... عشق یعنی حال...