بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

8

#امام_خمینی#طنز😹✌فالو کنید :)

#انتخاب _درست

1

#انتخاب _درست

11

ج حرف ناشناسمرسی عزیز دلم نظر لطفته❤ این 1 دو اینکه باشه هرو...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

6

..#هشتک #مهراب #حسین #حسین_زینالی #مهراب_زینالی #زینالی #چال...

#انتقام_سخت

sapp.ir/fahshageram🖌🎨 یکی از اعضاء خطاب به جماعت مثلا #مذهبی...

امام خمینی : روز قدس روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است. رو...

🔵 امام خمینی: اگر مسلمين مجتمع بودند هركدام يک سطل آب به #اس...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

کاملش رو از تو کانال سروش بردارسخنان #امام_خامنه‌ای و #امام_...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...