نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

امام_خمینی (۱۶۵۷ تصویر)

۳۱ سال پیش، دقیقاً در همین دقایق روح #امام_خمینی به ملکوت اعلی پیوست؛ تصور دشمنان و حتی برخی دوستان این بود که کار انقلاب تمام است! ولی به فضل خدا، آقا سیدعلی خامنه‌ای راه #امام_بزرگوار_ما ...

۳۱ سال پیش، دقیقاً در همین دقایق روح #امام_خمینی به ملکوت اعلی پیوست؛ تصور دشمنان و حتی برخی دوستان این بود که کار انقلاب تمام است! ولی به فضل خدا، آقا سیدعلی خامنه‌ای راه #امام_بزرگوار_ما را ادامه داد و ان‌شاءالله به کوری چشم دشمنان، انقلابمان #تا_انقلاب_مهدی استوار خواهد ماند.. 💬 ...

♦️ مکتب

♦️ مکتب "حاج قاسم " همان مکتب "روح الله " ست. #امام_خمینی "ره" #امام_دلها #مکتب_حاج_قاسم #رحلت_امام_خمینی #خمینی_زنده_است #امام_خامنه_ای #این_قرن_بخواست_خدا_قرن_غلبه_بر_مستضعفان_بر_مستکبران_خواهد_بود✌️💪

♦️ شهید سید مرتضی آوینی: امام «ره» به ما آموخت که «انتظار در مبارزه است» و این بزرگ‌ترین پیام او بود. #امام_خمینی #امام_دلها #مکتب_حاج_قاسم #رحلت_امام_خمینی #خمینی_زنده_است #امام_خامنه_ای #این_قرن_بخواست_خدا_قرن_غلبه_بر_مستضعفان_بر_مستکبران_خواهد_بود✌️💪

♦️ شهید سید مرتضی آوینی: امام «ره» به ما آموخت که «انتظار در مبارزه است» و این بزرگ‌ترین پیام او بود. #امام_خمینی #امام_دلها #مکتب_حاج_قاسم #رحلت_امام_خمینی #خمینی_زنده_است #امام_خامنه_ای #این_قرن_بخواست_خدا_قرن_غلبه_بر_مستضعفان_بر_مستکبران_خواهد_بود✌️💪

یک روح در میلیون ها پیکر... . . . . #امام_خمینی #رحلت_امام_خمینی #سالروز_رحلت_امام_خمینی #خمینی_زنده_است #امام_تحول #رحلت_امام . #پوستر #امام_خمینی #طرح #طراحی #امام . #خمینی_زنده_است #امام_خامنه_ای #این_قرن_بخواست_خدا_قرن_غلبه_بر_مستضعفان_بر_مستکبران_خواهد_بود✌️💪 #مکتب_حاج_قاسم #امام_دلها #رحلت_امام_خمینی

یک روح در میلیون ها پیکر... . . . . #امام_خمینی #رحلت_امام_خمینی #سالروز_رحلت_امام_خمینی #خمینی_زنده_است #امام_تحول #رحلت_امام . #پوستر #امام_خمینی #طرح #طراحی #امام . #خمینی_زنده_است #امام_خامنه_ای #این_قرن_بخواست_خدا_قرن_غلبه_بر_مستضعفان_بر_مستکبران_خواهد_بود✌️💪 #مکتب_حاج_قاسم #امام_دلها #رحلت_امام_خمینی

• خـــامنه ای خمینی دیگر اســـــــــــت • . #پوستر #امام_خمینی #طرح #طراحی #امام . #خمینی_زنده_است #امام_خامنه_ای #این_قرن_بخواست_خدا_قرن_غلبه_بر_مستضعفان_بر_مستکبران_خواهد_بود✌️💪 #مکتب_حاج_قاسم #امام_دلها #رحلت_امام_خمینی

• خـــامنه ای خمینی دیگر اســـــــــــت • . #پوستر #امام_خمینی #طرح #طراحی #امام . #خمینی_زنده_است #امام_خامنه_ای #این_قرن_بخواست_خدا_قرن_غلبه_بر_مستضعفان_بر_مستکبران_خواهد_بود✌️💪 #مکتب_حاج_قاسم #امام_دلها #رحلت_امام_خمینی

• خـــامنه ای خمینی دیگر اســـــــــــت • . #پوستر #امام_خمینی #طرح #طراحی #امام . #خمینی_زنده_است #امام_خامنه_ای #این_قرن_بخواست_خدا_قرن_غلبه_بر_مستضعفان_بر_مستکبران_خواهد_بود✌️💪 #مکتب_حاج_قاسم #امام_دلها #رحلت_امام_خمینی

• خـــامنه ای خمینی دیگر اســـــــــــت • . #پوستر #امام_خمینی #طرح #طراحی #امام . #خمینی_زنده_است #امام_خامنه_ای #این_قرن_بخواست_خدا_قرن_غلبه_بر_مستضعفان_بر_مستکبران_خواهد_بود✌️💪 #مکتب_حاج_قاسم #امام_دلها #رحلت_امام_خمینی

• خـــامنه ای خمینی دیگر اســـــــــــت • . . . #پوستر #امام_خمینی #طرح #طراحی #امام . . . . . #خمینی_زنده_است #امام_خامنه_ای #این_قرن_بخواست_خدا_قرن_غلبه_بر_مستضعفان_بر_مستکبران_خواهد_بود✌️💪 #مکتب_حاج_قاسم #امام_دلها #رحلت_امام_خمینی

• خـــامنه ای خمینی دیگر اســـــــــــت • . . . #پوستر #امام_خمینی #طرح #طراحی #امام . . . . . #خمینی_زنده_است #امام_خامنه_ای #این_قرن_بخواست_خدا_قرن_غلبه_بر_مستضعفان_بر_مستکبران_خواهد_بود✌️💪 #مکتب_حاج_قاسم #امام_دلها #رحلت_امام_خمینی

• خـــامنه ای خمینی دیگر اســـــــــــت • . #پوستر #امام_خمینی #طرح #طراحی #امام . #خمینی_زنده_است #امام_خامنه_ای #این_قرن_بخواست_خدا_قرن_غلبه_بر_مستضعفان_بر_مستکبران_خواهد_بود✌️💪 #مکتب_حاج_قاسم #امام_دلها #رحلت_امام_خمینی

• خـــامنه ای خمینی دیگر اســـــــــــت • . #پوستر #امام_خمینی #طرح #طراحی #امام . #خمینی_زنده_است #امام_خامنه_ای #این_قرن_بخواست_خدا_قرن_غلبه_بر_مستضعفان_بر_مستکبران_خواهد_بود✌️💪 #مکتب_حاج_قاسم #امام_دلها #رحلت_امام_خمینی

🇮🇷🏴 ماییـــــــــــــم همچنان بــــــه مسیـــــــر تو رهسپـــار #طرح #پوستر #امام #پروفایل #امام_خمینی #خمینی_زنده_است #امام_خامنه_ای #این_قرن_بخواست_خدا_قرن_غلبه_بر_مستضعفان_بر_مستکبران_خواهد_بود✌️💪 #مکتب_حاج_قاسم #امام_دلها #رحلت_امام_خمینی

🇮🇷🏴 ماییـــــــــــــم همچنان بــــــه مسیـــــــر تو رهسپـــار #طرح #پوستر #امام #پروفایل #امام_خمینی #خمینی_زنده_است #امام_خامنه_ای #این_قرن_بخواست_خدا_قرن_غلبه_بر_مستضعفان_بر_مستکبران_خواهد_بود✌️💪 #مکتب_حاج_قاسم #امام_دلها #رحلت_امام_خمینی

#امام_الشهداء #امام_مقاومت #امام_خمینی #الإمام_الخمینی #امام_المقاومه #ImamKhomeini

#امام_الشهداء #امام_مقاومت #امام_خمینی #الإمام_الخمینی #امام_المقاومه #ImamKhomeini

﷽ 💠اصول هفتگانه #امام_راحل که مسئولان نبایدآن را فراموش کنند سالروز #رحلت_امام_خمینی (ره) تسلیت باد🏴 #امام_خمینی #امام_دلها #رحلت_امام_خمینی #خمینی_زنده_است #مکتب_حاج_قاسم #امام_خامنه_ای #این_قرن_بخواست_خدا_قرن_غلبه_بر_مستضعفان_بر_مستکبران_خواهد_بود✌️💪

﷽ 💠اصول هفتگانه #امام_راحل که مسئولان نبایدآن را فراموش کنند سالروز #رحلت_امام_خمینی (ره) تسلیت باد🏴 #امام_خمینی #امام_دلها #رحلت_امام_خمینی #خمینی_زنده_است #مکتب_حاج_قاسم #امام_خامنه_ای #این_قرن_بخواست_خدا_قرن_غلبه_بر_مستضعفان_بر_مستکبران_خواهد_بود✌️💪

#امام_الشهداء #امام_مقاومت #امام_خمینی #الإمام_الخمینی #امام_المقاومه #ImamKhomeini

#امام_الشهداء #امام_مقاومت #امام_خمینی #الإمام_الخمینی #امام_المقاومه #ImamKhomeini

🔶 #پروفایل 🔷 #امام_خمینی 🔶 #چیزی_که_امام_می_خواست 🏴 سالروز رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی ، امام خمینی (ره) را تسلیت عرض می کنیم . کشور باید از مغز های پوسیده عاشق آمریکا تصفیه بشود. #رحلت_امام_خمینی #خمینی_زنده_است #مکتب_حاج_قاسم ...

🔶 #پروفایل 🔷 #امام_خمینی 🔶 #چیزی_که_امام_می_خواست 🏴 سالروز رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی ، امام خمینی (ره) را تسلیت عرض می کنیم . کشور باید از مغز های پوسیده عاشق آمریکا تصفیه بشود. #رحلت_امام_خمینی #خمینی_زنده_است #مکتب_حاج_قاسم #امام_دلها #امام_خامنه_ای #این_قرن_بخواست_خدا_قرن_غلبه_بر_مستضعفان_بر_مستکبران_خواهد_بود✌️💪

⭕️ ۳۱سال پیش، دقیقاً درهمین دقایق روح #امام_خمینی به ملکوت اعلی پیوست؛ تصور دشمنان وحتی برخی دوستان این بود که کار انقلاب تمام است! ولی به فضل خدا آقاسیدعلی خامنه‌ای راه امام بزرگوار ما را ...

⭕️ ۳۱سال پیش، دقیقاً درهمین دقایق روح #امام_خمینی به ملکوت اعلی پیوست؛ تصور دشمنان وحتی برخی دوستان این بود که کار انقلاب تمام است! ولی به فضل خدا آقاسیدعلی خامنه‌ای راه امام بزرگوار ما را ادامه داد و ان‌شاءالله به کوری چشم دشمنان، انقلابمان #تا_انقلاب_مهدی استوار خواهد ماند . #خمینی_زنده_است ...

🏴 عرض تسلیت به‌ مناسبت ارتحال جانسوز #امام_خمینی (رحمته الله علیه) 「السلام علیک یا روح الله」 . #خمینی_زنده_است #امام_خامنه_ای #این_قرن_بخواست_خدا_قرن_غلبه_بر_مستضعفان_بر_مستکبران_خواهد_بود✌️💪 #مکتب_حاج_قاسم #امام_دلها #رحلت_امام_خمینی

🏴 عرض تسلیت به‌ مناسبت ارتحال جانسوز #امام_خمینی (رحمته الله علیه) 「السلام علیک یا روح الله」 . #خمینی_زنده_است #امام_خامنه_ای #این_قرن_بخواست_خدا_قرن_غلبه_بر_مستضعفان_بر_مستکبران_خواهد_بود✌️💪 #مکتب_حاج_قاسم #امام_دلها #رحلت_امام_خمینی

(برگرفته از دیوان امام خمینی رحمت الله علیه) #امام_خمینی #دیوان_امام #فصل_جوانی #جوان . #خمینی_زنده_است #امام_خامنه_ای #این_قرن_بخواست_خدا_قرن_غلبه_بر_مستضعفان_بر_مستکبران_خواهد_بود✌️💪 #مکتب_حاج_قاسم #امام_دلها #رحلت_امام_خمینی

(برگرفته از دیوان امام خمینی رحمت الله علیه) #امام_خمینی #دیوان_امام #فصل_جوانی #جوان . #خمینی_زنده_است #امام_خامنه_ای #این_قرن_بخواست_خدا_قرن_غلبه_بر_مستضعفان_بر_مستکبران_خواهد_بود✌️💪 #مکتب_حاج_قاسم #امام_دلها #رحلت_امام_خمینی

این همه سال گذشت من نیز در آن روزگار نبودم که تو بودی ولی خیلی خوب به ما آموختی که پرچم ظلم را باید به آتش کشید که مقابل ظلم نباید سر فرو بُرد ، ...

این همه سال گذشت من نیز در آن روزگار نبودم که تو بودی ولی خیلی خوب به ما آموختی که پرچم ظلم را باید به آتش کشید که مقابل ظلم نباید سر فرو بُرد ، میدانم که امروز همه چیز را میبینی میبینی که بالاخره آن روز رسیده روزی که ...

این همه سال گذشت من نیز در آن روزگار نبودم که تو بودی ولی خیلی خوب به ما آموختی که پرچم ظلم را باید به آتش کشید که مقابل ظلم نباید سر فرو بُرد ، ...

این همه سال گذشت من نیز در آن روزگار نبودم که تو بودی ولی خیلی خوب به ما آموختی که پرچم ظلم را باید به آتش کشید که مقابل ظلم نباید سر فرو بُرد ، میدانم که امروز همه چیز را میبینی میبینی که بالاخره آن روز رسیده روزی که ...

⁉️ چه کسی مخالف رهبری آیت‌الله #خامنه‌ای بود؟! به مناسبت ارتحال #امام_خمینی و انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به #رهبری انقلاب 📚 برگرفته از کتاب کاندیدای اصلح اثر #حجت_الاسلام_راجی #امام_دلها #رحلت_امام_خمینی #خمینی_زنده_است #مکتب_حاج_قاسم #امام_خامنه_ای #این_قرن_بخواست_خدا_قرن_غلبه_بر_مستضعفان_بر_مستکبران_خواهد_بود✌️💪

⁉️ چه کسی مخالف رهبری آیت‌الله #خامنه‌ای بود؟! به مناسبت ارتحال #امام_خمینی و انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به #رهبری انقلاب 📚 برگرفته از کتاب کاندیدای اصلح اثر #حجت_الاسلام_راجی #امام_دلها #رحلت_امام_خمینی #خمینی_زنده_است #مکتب_حاج_قاسم #امام_خامنه_ای #این_قرن_بخواست_خدا_قرن_غلبه_بر_مستضعفان_بر_مستکبران_خواهد_بود✌️💪

ۆ درمــــیاݧسیاهے‌شب ناگاه‌ستارہ‌راهنمــــــــــا🌱✨ #امام_خمینی #خمینی_زنده_است #امام_خامنه_ای #این_قرن_بخواست_خدا_قرن_غلبه_بر_مستضعفان_بر_مستکبران_خواهد_بود✌️💪 #مکتب_حاج_قاسم #امام_دلها #رحلت_امام_خمینی

ۆ درمــــیاݧسیاهے‌شب ناگاه‌ستارہ‌راهنمــــــــــا🌱✨ #امام_خمینی #خمینی_زنده_است #امام_خامنه_ای #این_قرن_بخواست_خدا_قرن_غلبه_بر_مستضعفان_بر_مستکبران_خواهد_بود✌️💪 #مکتب_حاج_قاسم #امام_دلها #رحلت_امام_خمینی