امام_علی (۱۵۴۹ تصویر)

#حدیث_روز #امام_علی
۰

#حدیث_روز #امام_علی

#حدیث_روز #امام_علی
۰

#حدیث_روز #امام_علی

#حدیث_روز #امام_علی
۰

#حدیث_روز #امام_علی

#حدیث_روز #امام_علی
۰

#حدیث_روز #امام_علی

#حدیث_روز #امام_علی
۰

#حدیث_روز #امام_علی

#حدیث_روز #امام_علی  #ریا
۰

#حدیث_روز #امام_علی #ریا

#حدیث_روز #امام_علی
۱

#حدیث_روز #امام_علی

#حدیث_روز #امام_علی
۰

#حدیث_روز #امام_علی

#امام_علی #حدیث_روز
۰

#امام_علی #حدیث_روز

#حدیث_روز #امام_علی
۰

#حدیث_روز #امام_علی

کلام مولا
۰

کلام مولا

کلام مولا
۰

کلام مولا

خواص مویز
۳

خواص مویز

#حدیث_روز  #امام_علی
۰

#حدیث_روز #امام_علی

💚 #مدح #مولا #امیرالمومنین #امام_علی علیه السلام🌺برای جنت و ...
۰

💚 #مدح #مولا #امیرالمومنین #امام_علی علیه السلام🌺برای جنت و ...

♥️ #امام_علی (ع) فرمودند: 🌴 أقصِرْ رَأیَکَ علی ما یَعنِیکَ📖 ...
۰

♥️ #امام_علی (ع) فرمودند: 🌴 أقصِرْ رَأیَکَ علی ما یَعنِیکَ📖 ...

#امام_علی علیه‌السلام:هنگامی که عقل کامل گردد سخن کم می شود ...
۰

#امام_علی علیه‌السلام:هنگامی که عقل کامل گردد سخن کم می شود ...

#حدیث #زیبا از #حضرت #امیرالمومنین #امام_علی علیه السلام #کل...
۰

#حدیث #زیبا از #حضرت #امیرالمومنین #امام_علی علیه السلام #کل...