نسخه وب بازار مستقیم

امر_به_معروف_نهی_از_منکر_واجب_همگانی (۱ تصویر)

✍ اغلب فکر میکنن که اگر به یه مانتو جلو باز یا از اون بدتر هااااا تذکر بدهند، اون یارو بهشون تند میشه....☹ ️ 🔺 ️در حالیکه من به نوبه ی خودم تجربه کردم که ...

✍ اغلب فکر میکنن که اگر به یه مانتو جلو باز یا از اون بدتر هااااا تذکر بدهند، اون یارو بهشون تند میشه....☹ ️ 🔺 ️در حالیکه من به نوبه ی خودم تجربه کردم که اگر طبق آیه قرآن واسه تذکر با زبانی نرم و لیّن پیش بریم موفق میشیم...😀 ...