امیرالمؤمنین (۴۲۰ تصویر)

🌹🌹🌹 سالروز عید سعید غدیر خم بر همه مبارک 🌹🌹🌹،زین جهان پیروی ...

🌹🌹🌹 سالروز عید سعید غدیر خم بر همه مبارک 🌹🌹🌹،زین جهان پیروی ...

علی ولی الله
۳

علی ولی الله

#عید_غدیر#امیرالمؤمنین

#عید_غدیر#امیرالمؤمنین

#فقط_به_عشق_علی آماده سازی و طبخ غذا در یکی از هشت آشپزخانه ...

#فقط_به_عشق_علی آماده سازی و طبخ غذا در یکی از هشت آشپزخانه ...

#فقط_به_عشق_علی آماده سازی و طبخ غذا در یکی از هشت آشپزخانه ...

#فقط_به_عشق_علی آماده سازی و طبخ غذا در یکی از هشت آشپزخانه ...

.⁦✍️⁩میهمانی بزرگ و اطعام عید غدیر🌷📲 لطفاً اطلاع رسانی کنید ...

.⁦✍️⁩میهمانی بزرگ و اطعام عید غدیر🌷📲 لطفاً اطلاع رسانی کنید ...

.⁦✍️⁩میهمانی بزرگ و اطعام عید غدیر🌷📲 لطفاً اطلاع رسانی کنید ...

.⁦✍️⁩میهمانی بزرگ و اطعام عید غدیر🌷📲 لطفاً اطلاع رسانی کنید ...

#حدیث اگر می خواهید با #امیرالمؤمنین علیه السلام #محشور شوید...

#حدیث اگر می خواهید با #امیرالمؤمنین علیه السلام #محشور شوید...

مشارکت در اطعام غدیر

مشارکت در اطعام غدیر

حتما مشاهده کنید
۱

حتما مشاهده کنید

🍃🌸اهمّیّت #غدیر فقط این نیست که #امیرالمؤمنین را معیّن کردند...

🍃🌸اهمّیّت #غدیر فقط این نیست که #امیرالمؤمنین را معیّن کردند...

۵روز مانده تا غدیر#روز_شمار_غدیر.⁦✍️⁩میهمانی بزرگ و اطعام عی...

۵روز مانده تا غدیر#روز_شمار_غدیر.⁦✍️⁩میهمانی بزرگ و اطعام عی...

.#راه_کار‌_های_مهندسی_در_تبلیغ_غدیردر این پست و پست های بعدی...

.#راه_کار‌_های_مهندسی_در_تبلیغ_غدیردر این پست و پست های بعدی...

.#راه_کار‌_های_مهندسی_در_تبلیغ_غدیردر این پست و پست های بعدی...

.#راه_کار‌_های_مهندسی_در_تبلیغ_غدیردر این پست و پست های بعدی...

.#راه_کار‌_های_مهندسی_در_تبلیغ_غدیردر این پست و پست های بعدی...

.#راه_کار‌_های_مهندسی_در_تبلیغ_غدیردر این پست و پست های بعدی...

.#راه_کار‌_های_مهندسی_در_تبلیغ_غدیردر این پست و پست های بعدی...

.#راه_کار‌_های_مهندسی_در_تبلیغ_غدیردر این پست و پست های بعدی...

.#راه_کار‌_های_مهندسی_در_تبلیغ_غدیردر این پست و پست های بعدی...

.#راه_کار‌_های_مهندسی_در_تبلیغ_غدیردر این پست و پست های بعدی...

.#راه_کار‌_های_مهندسی_در_تبلیغ_غدیردر این پست و پست های بعدی...

.#راه_کار‌_های_مهندسی_در_تبلیغ_غدیردر این پست و پست های بعدی...

.#راه_کار‌_های_مهندسی_در_تبلیغ_غدیردر این پست و پست های بعدی...

.#راه_کار‌_های_مهندسی_در_تبلیغ_غدیردر این پست و پست های بعدی...

digikala