23

شبیه مرتاضی که ریاضت می‌کشد درد می‌کشم...دوست داشتنت را اری ...

71

مدرسه که می رفتم یه خط کش داشتم که اون قسمت اخرش یکم خورده ش...

70

#ایران_دخت#پست_شبانه...هیچ منسب‌ی در آزادی نیست هوس تاج اگر ...

34

# خط خودکاری -خط منـحال خوب منیشبیه دیدن اولین گل شمعدونی لب...

29

شعر حال خوب منیخط زیبای خانم#مژگان_فرهادی #امیرعلی_قربانی@mo...

40

و من گاهی چه بیکران دوست دارم تو راهمان لحظه که به ذات هزارن...

7

و من گاهی چه بیکران دوست دارم تو راهمان لحظه که به ذات هزارن...

69

من از تو زنده‌ام وتو در من جاریتمام قصه ما همین بودتو زنده‌ ...

37

غریبه‌ای بودم در دوست داشتنت کمی دوستم بدار آشنای من#امیرعلی...

7

پروانه گفتتصور من از بهشت این استدر بوته‌ای از یاس شنا کرده‌...

3

تنهایی گاهیتمام آن چیزی است که داریم #امیرعلی_قربانی

35

اسودگی رامردن انگاشته،سر از بالین برندارمشبی را اگر بی‌درد ی...

11

@amiralighorbani @mozhgan-farhadi اثر دو هنرمند خوش ذوق❤@@@ت...

80

#استوری ...حریف اگر طعنه هرزه‌گی میزندم باک نیستمرداب گندیده...

41

#استوری#امیرعلی_قربانی

125

اغوش تو رازیر سر داشتانکه فریاد میزدبگذار هر چه میخواهد ببار...

1

مرگ می‌گیرد همه چیزم را الا تو و عشق#امیرعلی_قربانیhttps://t...

56

شوق تبر داشتماز آن شب که خواب دیدمدر دستان تو ساز می‌شدم#امی...

82

انتشار گاه‌نامه شماره 2 دلواژهای غریبانه با شعری از منبا تشک...