نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

انا‌سائل‌العباس‌ (۱ تصویر)

از من مرنج گر وسط ِ دل نشاندَمَت سائل عزیز ِ خویش به ویرانه می برد #انا‌سائل‌العباس‌

از من مرنج گر وسط ِ دل نشاندَمَت سائل عزیز ِ خویش به ویرانه می برد #انا‌سائل‌العباس‌