نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بابک_مرتضی_زنجانی (۱ تصویر)

آیا چهره این شخص را می شناسید؟ آیا از پشت پرده کارها و اقداماتش آگاهی دارید؟ میخواهیم بطور مفصل و کامل به پیدایش و ظهور آقای بابک زنجانی و ارتباطاتش با سیاسیون بپردازیم نام کامل ...

آیا چهره این شخص را می شناسید؟ آیا از پشت پرده کارها و اقداماتش آگاهی دارید؟ میخواهیم بطور مفصل و کامل به پیدایش و ظهور آقای بابک زنجانی و ارتباطاتش با سیاسیون بپردازیم نام کامل میلیاردی که اخیراً راهی زندان شده است #بابک_مرتضی_زنجانی است، فردی که پس از یکشنبه سیاه ...