نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بابی_انت_و_امی_و_نفسی_و_اهلی_و_اولادی (۱ تصویر)

همه عمر برندارم سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم که #تو دردلم نشستی #ارادت #بابی_انت_و_امی_و_نفسی_و_اهلی_و_اولادی

همه عمر برندارم سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم که #تو دردلم نشستی #ارادت #بابی_انت_و_امی_و_نفسی_و_اهلی_و_اولادی