باد (۲۸۱ تصویر)

لهجه‌اتنه #شمالی ستنه #جنوبیاماحرف که می‌زنی#باد از شمال می‌...
۱

لهجه‌اتنه #شمالی ستنه #جنوبیاماحرف که می‌زنی#باد از شمال می‌...

رقص موهای تو  در باد  چنان زیبا بود...گوییا  داشت خدا  خانه ...
۳

رقص موهای تو در باد چنان زیبا بود...گوییا داشت خدا خانه ...

🚫🔴 #senhora 🔴🚫🌼🍃ما نمی‌توانیم #مانع داستان‌گویی صدای درون #ذ...
۱

🚫🔴 #senhora 🔴🚫🌼🍃ما نمی‌توانیم #مانع داستان‌گویی صدای درون #ذ...

با من از #چشمانت بگوکه میخانه ای ست در نهانِ جانماز #باد بگو...
۰

با من از #چشمانت بگوکه میخانه ای ست در نهانِ جانماز #باد بگو...

بوی گیسویت نمی‌آید، فغان زین روسریباد را  باید که بسپارم رضا...
۱

بوی گیسویت نمی‌آید، فغان زین روسریباد را باید که بسپارم رضا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...