نسخه وب بازار مستقیم

بخونش (۱۱ تصویر)

#بخونش 👇 https://wisgoon.com/pin/26448069/ تولدم شد و یک ‌سال دیگه هم گذشت… اولش همه شبیه هم هستیم،کوچولو و کچل! حتی صداهامون هم شبیه به هم‌دیگه‌ست. با اولین گریه بازی شروع می‌شه هی بزرگ می‌شیم بزرگ و ...

#بخونش 👇 https://wisgoon.com/pin/264... تولدم شد و یک ‌سال دیگه هم گذشت… اولش همه شبیه هم هستیم،کوچولو و کچل! حتی صداهامون هم شبیه به هم‌دیگه‌ست. با اولین گریه بازی شروع می‌شه هی بزرگ می‌شیم بزرگ و بزرگ‌تر اون‌قدر بزرگ که یادمون می‌ره یه روز کوچولو بودیم! دیگه هیچ چیزی‌مون شبیه به ...

#بخونش 😊🍫 دخترکَم دخترک ِ زیبای ِ من نمیدانَم سرنوشتِمان چه خواهَد شُد نمی دانَم کجای ِ دنیا در آغوشَم آرام خواهی گِرفت ، نمیدانَم اصلاً تا به اَبَد تو را خواهَم داشت یا نه ...

#بخونش 😊🍫 دخترکَم دخترک ِ زیبای ِ من نمیدانَم سرنوشتِمان چه خواهَد شُد نمی دانَم کجای ِ دنیا در آغوشَم آرام خواهی گِرفت ، نمیدانَم اصلاً تا به اَبَد تو را خواهَم داشت یا نه ، ولی می دانَم که این دُنیا برای ِ تو زیبا نَخواهد من سعی خواهَم ...

#بخونش 😊🎈🍫 وَ من..، به یکباره یاد گرفتم دیگر کسی رو دوست نداشته باشَم، باری رویِ شانه هایَش نباشم، که نداند با من چه کند و کجایِ دلش بگذارد که نه من بشکنَم، و هم ...

#بخونش 😊🎈🍫 وَ من..، به یکباره یاد گرفتم دیگر کسی رو دوست نداشته باشَم، باری رویِ شانه هایَش نباشم، که نداند با من چه کند و کجایِ دلش بگذارد که نه من بشکنَم، و هم او ثابت بماند، وَ من به یکباره یاد گرفتم همه‌یِ اعتمادَم را در کوله پُشتی‌ام ...

#بخونش

#بخونش

#بخونش ضرر نمیکنی +پسر: میخوام باهات بهم بزنم ... -دختر :چی ؟؟؟ +واضح گفتم .. میخوام برم زندگیمو بسازم - زندگیت!! مگه نمیگفتی من زندگیتممم +اره ولی الان زندگیم از تو مهم تره .. - ...

#بخونش ضرر نمیکنی +پسر: میخوام باهات بهم بزنم ... -دختر :چی ؟؟؟ +واضح گفتم .. میخوام برم زندگیمو بسازم - زندگیت!! مگه نمیگفتی من زندگیتممم +اره ولی الان زندگیم از تو مهم تره .. - پس این چن سال چی میشه؟ + این لوس بازیا جدی نیس .. ادم یکار ...