بدون (۶۹۰ تصویر)

من‌ بچہ‌بسیجےاَم‌ باشد ولے خبعاشق‌ شدن‌‌ طبق‌ ڪدامـツآیہ‌حرام...
۴

من‌ بچہ‌بسیجےاَم‌ باشد ولے خبعاشق‌ شدن‌‌ طبق‌ ڪدامـツآیہ‌حرام...

#بدون مخاطب
۱

#بدون مخاطب

#بدون مخاطب

#بدون مخاطب

#بدون مخاطب 😊😊😊نیومده یارم سر قرارش😍😍😍😊
۲

#بدون مخاطب 😊😊😊نیومده یارم سر قرارش😍😍😍😊

#بدون مخاطب😊😍
۲

#بدون مخاطب😊😍

#بدون مخاطبرپ فارسی یعنی عشقی که تو رگ هر ادمی جریان داشته ب...
۱۰۵

#بدون مخاطبرپ فارسی یعنی عشقی که تو رگ هر ادمی جریان داشته ب...

تمام فانوس‌های جهان را هم که روشن کنی شب، شب است‌‌؛ مرا ببوس...
۲

تمام فانوس‌های جهان را هم که روشن کنی شب، شب است‌‌؛ مرا ببوس...

هيچ حسى به دردت نمى خوردجز اينكه كسى كه دوستش دارىدوستت بدار...
۳

هيچ حسى به دردت نمى خوردجز اينكه كسى كه دوستش دارىدوستت بدار...