برایم (۲۲ تصویر)

#مینویسم برایت#دوستت دارم"نمیدانم #شاید #نخوانی#شاید هم #بخو...
۲

#مینویسم برایت#دوستت دارم"نمیدانم #شاید #نخوانی#شاید هم #بخو...

دوس داشتن تو #برایم گران تمام شدبی وفا برو...

دوس داشتن تو #برایم گران تمام شدبی وفا برو...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

دوس داشتن تو#برایم گران تمام شدبی وفا برو...

دوس داشتن تو#برایم گران تمام شدبی وفا برو...

#برایم یک سبد انگور بفرست.. #رباعیات نیشابور بفرست.. #از آن ...
۲۷

#برایم یک سبد انگور بفرست.. #رباعیات نیشابور بفرست.. #از آن ...

#صبح یعنی اغوش تو :smiling_face_with_heart-shaped_eyes:  #وق...
۲۵

#صبح یعنی اغوش تو :smiling_face_with_heart-shaped_eyes: #وق...

#گاهی#هوس میکنم#در آغوشت حل شوم #باهمه سردیت، هنوز#برایم گرم...

#گاهی#هوس میکنم#در آغوشت حل شوم #باهمه سردیت، هنوز#برایم گرم...

#گاهی#هوس میکنم#در آغوشت حل شوم #باهمه سردیت، هنوز#برایم گرم...
۹

#گاهی#هوس میکنم#در آغوشت حل شوم #باهمه سردیت، هنوز#برایم گرم...

#خیره به#دور دست ها...#قایقی#فرستاده امتا از این#سیاه#چاله ی...
۵

#خیره به#دور دست ها...#قایقی#فرستاده امتا از این#سیاه#چاله ی...

#خیره به#دور دست ها...#قایقی#فرستاده امتا از این#سیاه#چاله ی...
۳

#خیره به#دور دست ها...#قایقی#فرستاده امتا از این#سیاه#چاله ی...

#خیره به#دور دست ها...#قایقی#فرستاده امتا از این#سیاه#چاله ی...

#خیره به#دور دست ها...#قایقی#فرستاده امتا از این#سیاه#چاله ی...

#خیره به#دور دست ها...#قایقی#فرستاده امتا از این#سیاه#چاله ی...
۴

#خیره به#دور دست ها...#قایقی#فرستاده امتا از این#سیاه#چاله ی...

#صبح یعنی اغوش تو :smiling_face_with_heart-shaped_eyes: #وقت...
۱۴

#صبح یعنی اغوش تو :smiling_face_with_heart-shaped_eyes: #وقت...

#دوستــ دارم غافلگیرشوم!#برایم عاشقانه اےبگو...#هرچند کوتاه....
۲۰

#دوستــ دارم غافلگیرشوم!#برایم عاشقانه اےبگو...#هرچند کوتاه....

#بی_تو #دنیا #برایم #رنگ ندارد

#بی_تو #دنیا #برایم #رنگ ندارد

بی #تو #دنیا #برایم #رنگ ندارد
۲

بی #تو #دنیا #برایم #رنگ ندارد