بغض (۸۲۸ تصویر)

عکس پروفایل
۱

عکس پروفایل

عکس نوشته
۰

عکس نوشته

غمگین
۰

غمگین

#سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین ...
۰

#سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین ...

I wish we had a cowardly day in the calendar to congratulate...
۰

I wish we had a cowardly day in the calendar to congratulate...

קє๏קlє ๔๏ภ't ςђคภﻮє, ๏ภlץ tђє ๏гเﻮเภคl เ๔єภtเtץ เร гєשєคlє๔آ...
۷

קє๏קlє ๔๏ภ't ςђคภﻮє, ๏ภlץ tђє ๏гเﻮเภคl เ๔єภtเtץ เร гєשєคlє๔آ...

#سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین ...
۰

#سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین ...

مثل‌گل‌آفتاب‌گردون‌بـاش^^‌‌•بلنـدشو!•بدرخـش!•وسرتو‌بالا‌بگیـ...
۰

مثل‌گل‌آفتاب‌گردون‌بـاش^^‌‌•بلنـدشو!•بدرخـش!•وسرتو‌بالا‌بگیـ...

#سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین ...
۰

#سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین ...

#سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین ...
۱

#سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین ...

#سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین ...
۰

#سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین ...

𖤐⃟🖤••𝒊 𝒆𝒗𝒆𝒏 𝒌𝒏𝒐𝒘 𝒕𝒉𝒆 𝒕𝒊𝒎𝒆 𝒃𝒆 𝒇𝒐𝒓 𝒃𝒆 𝒅𝒆𝒅𝒂𝒏𝒆𝒕 𝒉𝒆𝒂𝒅 𝒂𝒏𝒅 𝒏𝒐𝒕 𝒕𝒉𝒊...
۰

𖤐⃟🖤••𝒊 𝒆𝒗𝒆𝒏 𝒌𝒏𝒐𝒘 𝒕𝒉𝒆 𝒕𝒊𝒎𝒆 𝒃𝒆 𝒇𝒐𝒓 𝒃𝒆 𝒅𝒆𝒅𝒂𝒏𝒆𝒕 𝒉𝒆𝒂𝒅 𝒂𝒏𝒅 𝒏𝒐𝒕 𝒕𝒉𝒊...

#سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین ...
۰

#سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین ...

#سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین ...
۰

#سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین ...

#سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین ...
۱

#سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین ...

#سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین ...
۰

#سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین ...

تصویرنویسنده وشاعر معاصرمحمدعلی دهقان کروکی متخلص به م بهنام
۶

تصویرنویسنده وشاعر معاصرمحمدعلی دهقان کروکی متخلص به م بهنام

ارزش انسانیت
۱

ارزش انسانیت

گامهای زندگی
۰

گامهای زندگی