بهار (۲۹۲۸ تصویر)

post hash kheyli khobe hatman follow knidpashimon nmishid @W...
عکس بلند
۶

post hash kheyli khobe hatman follow knidpashimon nmishid @W...

چای دلتنگی هم روزی از دهان می افتد اگر به سلامی قند پهلو ، ش...
۱

چای دلتنگی هم روزی از دهان می افتد اگر به سلامی قند پهلو ، ش...

#پست_خوب«خوشگل بودن» خوبهولی «خوب بودن» خوشگل تره :)#ارام......
۱

#پست_خوب«خوشگل بودن» خوبهولی «خوب بودن» خوشگل تره :)#ارام......

گاهیلحظه هايم از تو لبريز مي شوداز احساسم سر می رویو فضای خا...

گاهیلحظه هايم از تو لبريز مي شوداز احساسم سر می رویو فضای خا...

گاهیلحظه هايم از تو لبريز مي شوداز احساسم سر می رویو فضای خا...

گاهیلحظه هايم از تو لبريز مي شوداز احساسم سر می رویو فضای خا...

#پست_خوباگر مى خواهى زنى راعاشقانه در كنار خودت داشته باشىبا...

#پست_خوباگر مى خواهى زنى راعاشقانه در كنار خودت داشته باشىبا...

#پست_خوبکاش می دانستم کیـــستآن که هر شب برایـــــــتدست قلا...

#پست_خوبکاش می دانستم کیـــستآن که هر شب برایـــــــتدست قلا...

#پست_خوبکاش می دانستم کیـــستآن که هر شب برایـــــــتدست قلا...

#پست_خوبکاش می دانستم کیـــستآن که هر شب برایـــــــتدست قلا...

ای دیو سپید پای در بند _ ای گنبد گیتی ای دماوند     #بهار

ای دیو سپید پای در بند _ ای گنبد گیتی ای دماوند #بهار

نقاشی‌ات میڪنم              به روی بــوم #قلبــم ،با #قلمویی...

نقاشی‌ات میڪنم به روی بــوم #قلبــم ،با #قلمویی...

همزمان در دو مکان زندگی می‌کنم:اینجا که منم و آنجا که تویی.....

همزمان در دو مکان زندگی می‌کنم:اینجا که منم و آنجا که تویی.....

زندگى، قبل از هرچيز زندگى ست!گل مى خواهدموسيقى مى خواهدزيباي...

زندگى، قبل از هرچيز زندگى ست!گل مى خواهدموسيقى مى خواهدزيباي...

🌳⛅🌂🌧☉❤ #گیلان_من___________ #گیلان_جانم❤ ___________ #گیلان ...

🌳⛅🌂🌧☉❤ #گیلان_من___________ #گیلان_جانم❤ ___________ #گیلان ...

🌳🗻🌂☔🌊🌧❤ #گیلان_من_________💕بگذار هر ثانیه، حالِ تو خوب باشد....

🌳🗻🌂☔🌊🌧❤ #گیلان_من_________💕بگذار هر ثانیه، حالِ تو خوب باشد....

تیر ماشه اش را ڪشید #بهار جان داد تابستان به میدان آمد،،،تا ...

تیر ماشه اش را ڪشید #بهار جان داد تابستان به میدان آمد،،،تا ...

آخرین روز از آخرین بهار قرن..🌸بهار این قرن هم تمام شد و این ...
۲

آخرین روز از آخرین بهار قرن..🌸بهار این قرن هم تمام شد و این ...

🌳🌧🌊🌂🌲☔❤ #گیلان_من_________زندگی نمیتواندبه هیچ طریق دیگریخود...
۳

🌳🌧🌊🌂🌲☔❤ #گیلان_من_________زندگی نمیتواندبه هیچ طریق دیگریخود...

#آبرنگاین نیز بگذرد ...یه بهاردیگه گذشت بقول اقاجون تنها چیز...

#آبرنگاین نیز بگذرد ...یه بهاردیگه گذشت بقول اقاجون تنها چیز...

digikala