بهشت_بقیع (۳ تصویر)

آخرش این خاک ایوانش طلایی می شود گنبد و گلدسته های باصفایی می شود این حرم با چار گنبد می شود بیت الحسن هرکسی اینجا بیاید مجتبایی می شود پنجره فولاد اینجا چه قیامت می ...

آخرش این خاک ایوانش طلایی می شود گنبد و گلدسته های باصفایی می شود این حرم با چار گنبد می شود بیت الحسن هرکسی اینجا بیاید مجتبایی می شود پنجره فولاد اینجا چه قیامت می کند واقعاَ اینجاعجب دارالشفایی می شود #بهشت_بقیع

گرد و غبار غم زده خیمه به سینه ام من زائر قبور خراب مدینه ام #سالروز_تخریب_بقیع #بهشت_بقیع

گرد و غبار غم زده خیمه به سینه ام من زائر قبور خراب مدینه ام #سالروز_تخریب_بقیع #بهشت_بقیع

دلم امشب به مجلس روضه خسته و بی قرار می آید یک کبوتر شده و از سمتِ حرمی پر غبار می آید گرد غربت نشسته بر روی پر و بال کبوترانهٔ دل می چکد لاله ...

دلم امشب به مجلس روضه خسته و بی قرار می آید یک کبوتر شده و از سمتِ حرمی پر غبار می آید گرد غربت نشسته بر روی پر و بال کبوترانهٔ دل می چکد لاله لاله اشکِ درد امشب از خلوت شبانهٔ دل با من ای دل بگو کجا رفتی ...