نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بچّه_هیئتی_ام (۱ تصویر)

گمان نکن که از این عاشقان ساعتی ام اگر که دل بدهم با کسی، قیامتی ام پسندهای دلم مال این حوالی نیست چرا دروغ بگویم؟ هنوز پاپتی ام اگر درست ندیدم تو را حیا نگذاشت ...

گمان نکن که از این عاشقان ساعتی ام اگر که دل بدهم با کسی، قیامتی ام پسندهای دلم مال این حوالی نیست چرا دروغ بگویم؟ هنوز پاپتی ام اگر درست ندیدم تو را حیا نگذاشت شنیده ام که گمان کرده ای خجالتی ام چه محترم تر و کامل تری تو ...