نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بگی (۷ تصویر)

#دل نوشته خاص #نمیگم دوستت دارم #نمیگم عاشقتم #میگم دیوونتم؟!! #که اگه یه روز ناراحتت کردم #بگی بیخیال دیوونست . . . ‌ ‎‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‎‌ ‎‌

#دل نوشته خاص #نمیگم دوستت دارم #نمیگم عاشقتم #میگم دیوونتم؟!! #که اگه یه روز ناراحتت کردم #بگی بیخیال دیوونست . . . ‌ ‎‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‎‌ ‎‌

#نمیگم دوستت دارم #نمیگم عاشقتم #میگم دیوونتم؟!! #که اگه یه روز ناراحتت کردم #بگی بیخیال دیوونست . . . ‌ ‎‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‎‌ ‎‌

#نمیگم دوستت دارم #نمیگم عاشقتم #میگم دیوونتم؟!! #که اگه یه روز ناراحتت کردم #بگی بیخیال دیوونست . . . ‌ ‎‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‎‌ ‎‌

#نمیگم دوستت دارم #نمیگم عاشقتم #میگم دیوونتم؟!! #که اگه یه روز ناراحتت کردم #بگی بیخیال دیوونست . . . ‌ ‎‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‎‌ ‎‌

#نمیگم دوستت دارم #نمیگم عاشقتم #میگم دیوونتم؟!! #که اگه یه روز ناراحتت کردم #بگی بیخیال دیوونست . . . ‌ ‎‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‎‌ ‎‌

#تنهـاییے😔 ☝ ️🏻 که ربطی به جسم های کنار مون نداره 🙃 👥 # همین که کسی نباشه♨ ️🕯 #که نگرانی هاتو بهش😣 #بگی یعنی تنهای🌀 🚬

#تنهـاییے😔 ☝ ️🏻 که ربطی به جسم های کنار مون نداره 🙃 👥 # همین که کسی نباشه♨ ️🕯 #که نگرانی هاتو بهش😣 #بگی یعنی تنهای🌀 🚬

#چقدر.خوبه که یکی رو داشته باشی وقتی بهش #بگی حالم بد.بگه الکی نگو بیا بغلم ببینم

#چقدر.خوبه که یکی رو داشته باشی وقتی بهش #بگی حالم بد.بگه الکی نگو بیا بغلم ببینم

‌ : ): ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺒﺮﻣﺘـــــ ﯾﻪ ﺟـــﺎﯼ #شلوغ #خیلی_شلوغ ﻭﺍﯾﺴﻢ ﺍﻭﻥ ﻭﺳــﻂ #ﻧﮕﺎﺗـــــ ﮐﻨـــﻢ و ﺑﮕـــﻢ ﺍﯾﻨـــﺎﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨـــﯽ؟ #بگی ﺁﺭﻩ...! #ﺑﮕـــﻢ ﺗــﻮ #هیاهوی ﻫــﻤﻪ ﺍﯾـــﻦ #آدما.. ﺑـــﺎﺯﻡ ﻣـــﻦ #چشام ﻓﻘـــﻂ ﺩﻧﺒـــﺎﻝ #تو ﻣﯿﮕـــﺮﺩﻩ ﺩﻟــــﻢ ...

‌ : ): ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺒﺮﻣﺘـــــ ﯾﻪ ﺟـــﺎﯼ #شلوغ #خیلی_شلوغ ﻭﺍﯾﺴﻢ ﺍﻭﻥ ﻭﺳــﻂ #ﻧﮕﺎﺗـــــ ﮐﻨـــﻢ و ﺑﮕـــﻢ ﺍﯾﻨـــﺎﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨـــﯽ؟ #بگی ﺁﺭﻩ...! #ﺑﮕـــﻢ ﺗــﻮ #هیاهوی ﻫــﻤﻪ ﺍﯾـــﻦ #آدما.. ﺑـــﺎﺯﻡ ﻣـــﻦ #چشام ﻓﻘـــﻂ ﺩﻧﺒـــﺎﻝ #تو ﻣﯿﮕـــﺮﺩﻩ ﺩﻟــــﻢ ﺑـــﺮﺍﯼ #تو-تنگ ﻣﯿﺸـــﻪ.. ﺻــــﺪﺍﻫﺎﺷـــﻮﻥﻭ ﻣـــﯽ ﺷﻨـــﻮﯼ؟ #بگی ﺁﺭﻩ! #بگم ﺗــﻮ ﺍﻭﺝ ﻫﻤﯿـــﻦ ﺻﺪﺍﻫـــﺎ ﺩﻟــــﻢ ﺩﻧـــﺒﺎﻝ ...

گاهی انقدر خسته ای، (نه از اون خستگی هایی که در اثر جابجا کردن یه کمد باشد ها.....نه!!!!!#خستگی_به_معنای_خستگی!!!!) گاهی انقدر خسته ای، که دلت میخوادیهویی، بی پس و پیش و مقدمه چینی #بگی :#آشتی؟ و ...

گاهی انقدر خسته ای، (نه از اون خستگی هایی که در اثر جابجا کردن یه کمد باشد ها.....نه!!!!!#خستگی_به_معنای_خستگی!!!!) گاهی انقدر خسته ای، که دلت میخوادیهویی، بی پس و پیش و مقدمه چینی #بگی :#آشتی؟ و #بگه :آره #همین !... بی بحث...، بی دعوا، بی جدل،بی توضیح، بی حرف، #بی_فلش_بک_زدن_به_هیچی بی ...