نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بیو (۴۲۶ تصویر)

Yeah, I need no one but me! آره، من به کسی غیر خودم نیاز ندارم! #سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین #شکست #حساس #مرگ #بغض #بیو #غیرتی #بی_ارزش #شاخ #خنده #لش #دل #بی_معرفت

Yeah, I need no one but me! آره، من به کسی غیر خودم نیاز ندارم! #سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین #شکست #حساس #مرگ #بغض #بیو #غیرتی #بی_ارزش #شاخ #خنده #لش #دل #بی_معرفت

Don't be afraid to remove some people from your lives, nothing important will happen از حذف کردن بعضی آدما از زندگیتون نترسید هیچ اتفاقی نمیوفته:) #سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین #شکست #حساس ...

Don't be afraid to remove some people from your lives, nothing important will happen از حذف کردن بعضی آدما از زندگیتون نترسید هیچ اتفاقی نمیوفته:) #سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین #شکست #حساس #مرگ #بغض #بیو #غیرتی #بی_ارزش #شاخ #خنده #لش #دل #بی_معرفت

You should remove ones you love but they don't! باید بتونی بگذری از آدمایی که دوستشون داری و دوسِت ندارن! #سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین #شکست #حساس #مرگ #بغض #بیو #غیرتی #بی_ارزش ...

You should remove ones you love but they don't! باید بتونی بگذری از آدمایی که دوستشون داری و دوسِت ندارن! #سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین #شکست #حساس #مرگ #بغض #بیو #غیرتی #بی_ارزش #شاخ #خنده #لش #دل #بی_معرفت

Everything ends soon except pain... همه چیز شتابان میگذرد جز درد... #سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین #شکست #حساس #مرگ #بغض #بیو #غیرتی #بی_ارزش #شاخ #خنده #لش #دل #بی_معرفت

Everything ends soon except pain... همه چیز شتابان میگذرد جز درد... #سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین #شکست #حساس #مرگ #بغض #بیو #غیرتی #بی_ارزش #شاخ #خنده #لش #دل #بی_معرفت

Don't ever think you can judge me because you don't know me! حتی فکرشم نکن در مورد من قضاوت کنی چون تو نمیدونی من چی کشیدم! #سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین #شکست ...

Don't ever think you can judge me because you don't know me! حتی فکرشم نکن در مورد من قضاوت کنی چون تو نمیدونی من چی کشیدم! #سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین #شکست #حساس #مرگ #بغض #بیو #غیرتی #بی_ارزش #شاخ #خنده #لش #دل #بی_معرفت

A smart person knows how to fall in love, a smarter person knows who to fall in love with. یه آدم باهوش میدونه چجوری عاشق بشه، اما یه آدم باهوش تر میدونه عاشق کی بشه. ...

A smart person knows how to fall in love, a smarter person knows who to fall in love with. یه آدم باهوش میدونه چجوری عاشق بشه، اما یه آدم باهوش تر میدونه عاشق کی بشه. #سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین #شکست #حساس #مرگ #بغض #بیو #غیرتی #بی_ارزش ...

When they call you crazy remember that great idea don't come from average minds وقتی بهت میگن دیوونه یادت باشه ایده های فوق العاده از ذهن های معمولی نمیاد:) #سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته ...

When they call you crazy remember that great idea don't come from average minds وقتی بهت میگن دیوونه یادت باشه ایده های فوق العاده از ذهن های معمولی نمیاد:) #سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین #شکست #حساس #مرگ #بغض #بیو #غیرتی #بی_ارزش #شاخ #خنده #لش #دل #بی_معرفت

Fake smiles for real pains خندیدنای مصنوعی وسط دَرد های واقعی. #سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین #شکست #حساس #مرگ #بغض #بیو #غیرتی #بی_ارزش #شاخ #خنده #لش #دل #بی_معرفت

Fake smiles for real pains خندیدنای مصنوعی وسط دَرد های واقعی. #سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین #شکست #حساس #مرگ #بغض #بیو #غیرتی #بی_ارزش #شاخ #خنده #لش #دل #بی_معرفت

Think like a millionaire, but hustle like you're broke. مثل یه میلیونر فکر کن، ولی مثل یه ورشکسته ی فقیر تلاش کن:) #سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین #شکست #حساس #مرگ #بغض #بیو ...

Think like a millionaire, but hustle like you're broke. مثل یه میلیونر فکر کن، ولی مثل یه ورشکسته ی فقیر تلاش کن:) #سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین #شکست #حساس #مرگ #بغض #بیو #غیرتی #عشق #بی_ارزش #شاخ #خنده #لش #دل #بی_معرفت

𖤐⃟🕸• TᕼE ᗷEST ᖇEᐯEᑎGE IS IᑎᑕᑌᖇIOSITY! بهترین انتقام بی تفاوتیه! #سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین #شکست #حساس #مرگ #بغض #بیو #غیرتی #عشق #بی_ارزش #شاخ #خنده #لش #دل #بی_معرفت #We_love_the_fight_against_Israel🇮🇷🇵🇸 #القدس_درب_الشهداء🇮🇷🇵🇸 #عید_الفطر_العظیم_مبارک_علیکم #القدس_لنا🇵🇸🇮🇷 ...

𖤐⃟🕸• TᕼE ᗷEST ᖇEᐯEᑎGE IS IᑎᑕᑌᖇIOSITY! بهترین انتقام بی تفاوتیه! #سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین #شکست #حساس #مرگ #بغض #بیو #غیرتی #عشق #بی_ارزش #شاخ #خنده #لش #دل #بی_معرفت #We_love_the_fight_against_Israel🇮🇷🇵🇸 #القدس_درب_الشهداء🇮🇷🇵🇸 #عید_الفطر_العظیم_مبارک_علیکم #القدس_لنا🇵🇸🇮🇷 #عکس_نوشته👌 #خاص #مرگ_بر_اسرائیل #free_Palestine🇵🇸 #covid1948 #جذاب #wallpaper

𖤐⃟۞•• 𝐼 𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑊𝑎𝑁𝑁𝐴 𝐴𝑅𝑔𝑢𝐸, 𝑦𝑜𝑢 𝐶𝐴𝑛 𝑡𝐻𝐼𝑛𝑘 𝑦𝑂𝑈'𝑅𝑒 𝑅𝑖𝐺𝐻𝑡! - ما حوصله بحث نداریم ، فکر کن حق با توئه! #سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین #شکست #حساس #مرگ #بغض #بیو #غیرتی ...

𖤐⃟۞•• 𝐼 𝐷𝑜𝑛'𝑡 𝑊𝑎𝑁𝑁𝐴 𝐴𝑅𝑔𝑢𝐸, 𝑦𝑜𝑢 𝐶𝐴𝑛 𝑡𝐻𝐼𝑛𝑘 𝑦𝑂𝑈'𝑅𝑒 𝑅𝑖𝐺𝐻𝑡! - ما حوصله بحث نداریم ، فکر کن حق با توئه! #سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین #شکست #حساس #مرگ #بغض #بیو #غیرتی #بی_ارزش #شاخ #خنده #لش #دل #بی_معرفت

When you catch in a calumny, you know your real friends هنگامی که درگیر یک مشکل می شوی درمی یابی که دوستان واقعی ات چه کسانی هستند:) #سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین ...

When you catch in a calumny, you know your real friends هنگامی که درگیر یک مشکل می شوی درمی یابی که دوستان واقعی ات چه کسانی هستند:) #سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین #شکست #حساس #مرگ #بغض #بیو #غیرتی #بی_ارزش #شاخ #خنده #لش #دل #بی_معرفت

#بیو بیناموس ی جور واسم‌ مردی ک پشمای قبرستون فر خورد👍🤞😂 #پروفایل #دخترونه #خاص #جذاب

#بیو بیناموس ی جور واسم‌ مردی ک پشمای قبرستون فر خورد👍🤞😂 #پروفایل #دخترونه #خاص #جذاب

. دختر : عشقم ؟؟ 🖤 پسر : جونم... 🖤 دختر : خستم :( 🖤 پسر : خب ! 🖤 دختر : بیام ؟؟ 🖤 پسر : کجا؟ 🖤 دختر : هیچی اصلا... 🖤 پسر ...

. دختر : عشقم ؟؟ 🖤 پسر : جونم... 🖤 دختر : خستم :( 🖤 پسر : خب ! 🖤 دختر : بیام ؟؟ 🖤 پسر : کجا؟ 🖤 دختر : هیچی اصلا... 🖤 پسر : باشه! 🖤 دختر : خب آخه خستـــــــــ ـــــــــــــــــم.. 🖤 پسر : برو استراحت کن ...

𝕴 𝖆𝖉𝖒𝖎𝖗𝖊 𝖙𝖍𝖊 𝖘𝖙𝖗𝖊𝖓𝖌𝖙𝖍 𝖒𝖞 𝖇𝖔𝖉𝖞 𝖋𝖔𝖗 𝖈𝖆𝖗𝖞𝖎𝖓𝖌 𝖘𝖚𝖈𝖍 𝖆 𝖍𝖊𝖆𝖛𝖞 𝖍𝖆𝖊𝖗𝖙. من قدرتی که بدنم داره رو تحسین میکنم، واسه نگه داشتن همچین قلبِ سرسختی :) #سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین ...

𝕴 𝖆𝖉𝖒𝖎𝖗𝖊 𝖙𝖍𝖊 𝖘𝖙𝖗𝖊𝖓𝖌𝖙𝖍 𝖒𝖞 𝖇𝖔𝖉𝖞 𝖋𝖔𝖗 𝖈𝖆𝖗𝖞𝖎𝖓𝖌 𝖘𝖚𝖈𝖍 𝖆 𝖍𝖊𝖆𝖛𝖞 𝖍𝖆𝖊𝖗𝖙. من قدرتی که بدنم داره رو تحسین میکنم، واسه نگه داشتن همچین قلبِ سرسختی :) #سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین #شکست #حساس #مرگ #بغض #بیو #غیرتی #بی_ارزش #بی_معرفت #لش #دل #قلب #سیا_صفید

‏متاسفانه پوستِ کلفت و دلِ نازکمون با هم جور در نمیان!:*))🖇🖤 #خاص #جذاب #عکس_نوشته #هنر #عکس_نوشته_عاشقانه #خلاقیت #wallpaper #بیو #me

‏متاسفانه پوستِ کلفت و دلِ نازکمون با هم جور در نمیان!:*))🖇🖤 #خاص #جذاب #عکس_نوشته #هنر #عکس_نوشته_عاشقانه #خلاقیت #wallpaper #بیو #me

🎗⃤•• My portion of you, it was just watching the pictures that you smiled others. سهم من از تو، زل زدن به عکسهایی بود که لبخندش را به دیگری زدی. #سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس ...

🎗⃤•• My portion of you, it was just watching the pictures that you smiled others. سهم من از تو، زل زدن به عکسهایی بود که لبخندش را به دیگری زدی. #سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین #شکست #حساس #مرگ #بغض #بیو #غیرتی #بی_ارزش #بی_معرفت #لش #دل

"I want him alive!" GOD said to my problems :) مشکلات یجوری محاصرم کردن انگار خدا بهشون گفته اینو زنده میخوام :) ‌ #سیاه_سفید #دپ #تنهایی #غمگین #تکس #دلنوشته #عشق #فاز_سنگین #شکست #حساس #مرگ #بغض #بیو #غیرتی #بی_ارزش #بی_معرفت #لش #دل

(◕︵◕) เŦ ค ๓คภ єאקєςtร ค ฬ๏๓คภ t๏ ๒є คภ คภﻮєl เภ ђเร lเŦє, ђє ๓ยรt Ŧเгรt ςгєคtє ђєคשєภ Ŧ๏г ђєг. คภﻮєlร ๔๏ภ’t lเשє เภ ђєll. اگر مردی انتظار دارد زنی برای او فرشته باشد ...

(◕︵◕) เŦ ค ๓คภ єאקєςtร ค ฬ๏๓คภ t๏ ๒є คภ คภﻮєl เภ ђเร lเŦє, ђє ๓ยรt Ŧเгรt ςгєคtє ђєคשєภ Ŧ๏г ђєг. คภﻮєlร ๔๏ภ’t lเשє เภ ђєll. اگر مردی انتظار دارد زنی برای او فرشته باشد ، اول باید برایش بهشت را بسازد . فرشته ها در جهنم زندگی نمیکنند . ...