✖️معرفی تعدادی از کارخانه‌های بزرگی که در دوره ریاست جمهوری ...

حملات وحشیانه و فریبکارانه روحانی علیه احمدینژاد

دروغ بزرگ ارزانی زمان حسن روحانی

خدا جونم! یا پوشک ارزون بشه یا به بابام پول بده بتونه برام پ...

#دریاچه_ارومیه#پولاکجارفت#روحانی#تدبیروامید#دولت#جمشید_مشایخ...

#مذاکره#تدبیروامید

3

:large_blue_circle: آخرین قیمت #دلار :face_with_stuck-out_t...

یک وسیله گرمایشی برای این مدرسه در استان کرمان، چند درصد از ...

#سلطانی_فر گزینه پیشنهادی دکتر #روحانی برای تصدی وزارت #ورزش...

دکتر فخرالدین احمدی #دانش_آشتیانی گزینه پیشنهادی دکتر روحانی...

روز ملی صنعت و معدن بر کارگران و صنعتگران بیکار #تسلیت باد!!...

7

زین حسن تا آن حسن صد گز رسن:)))اینم فهمیده ولی بعضیا خودشونو...

3

#اسمشونبر#رکود#تدبیروامید#روحانی

.نقد شجاعانه عملکرد دولت راستگویان در 5 دقیقه توسط #محمدرضان...

8

یه پیشنهاد برای آقای رییس جمهور دارم که جای وزیر نفت رو با و...

6

حسن روحانی بدون شرح #حسن_روحانی#روحانی#کلید#تدبیروامید#صدروز

3

تعطیلی قطره چکانی مدارس و عدم تعطیلی ادارات . . . تدبیر دولت...

19

مقایسه قیمت دوغ و نفت در دولت تدبیر و امیدبه همت دولتمردان ت...

2

#وطنم_پاره_تنم #کرسنت#زنگنه#خاتمی#موسوی#روحانی#اصلاحات#اصلاح...

5

حمایت دختر هاشمی از سرکرده فرقه انحرافی حلقهفائزه هاشمی، در ...