نسخه وب بازار مستقیم

تــــــ (۲ تصویر)

#نیست #مــــــ❣ ــــرا #جز #تــــــ❣ ــــو #دوا...! #اے #تـــــــ❣ ـــو #دواے #دل #مــــ❣ ــــــن ❣ شبتون عاشقانه 🕊 ♥

#نیست #مــــــ❣ ــــرا #جز #تــــــ❣ ــــو #دوا...! #اے #تـــــــ❣ ـــو #دواے #دل #مــــ❣ ــــــن ❣ شبتون عاشقانه 🕊 ♥

#تُـــــــــــــــ❤ ـــــو را ساده دوست دارم آسان و بی هیاهـو #تــــــ❤ ـو را انـدازه ی انگشـتانی کـه هنـوز کـودکانـه وقـتِ شـمردن کم می آورم دوســــــت دارم! از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://t.me/monlightyy/AAAAAFuoaddonyatiktak2pgXxCsxw

#تُـــــــــــــــ❤ ـــــو را ساده دوست دارم آسان و بی هیاهـو #تــــــ❤ ـو را انـدازه ی انگشـتانی کـه هنـوز کـودکانـه وقـتِ شـمردن کم می آورم دوســــــت دارم! از کانال من در تلگرام بازدید بفرمائید* https://t.me/monlightyy/AAA...