توتال (۶۳ تصویر)

:black_small_square:️«عراقچی» گفته شرکت‌هایی که ایران را ترک...

:black_small_square:️«عراقچی» گفته شرکت‌هایی که ایران را ترک...

«عراقچی» گفته شرکت‌هایی که ایران را ترک می‌کنند حتما در آیند...

«عراقچی» گفته شرکت‌هایی که ایران را ترک می‌کنند حتما در آیند...

اینکه شاهدیم رسانه‌های #اصلاح‌طلب تنها به آن قسمت از صحبت‌ها...

اینکه شاهدیم رسانه‌های #اصلاح‌طلب تنها به آن قسمت از صحبت‌ها...

بازگشایی پرونده رشوه 30 میلیون دلاریدر دوره مدیریت نفتی مهدی...

بازگشایی پرونده رشوه 30 میلیون دلاریدر دوره مدیریت نفتی مهدی...

:anger_symbol:رئیس دولت کلید و محرمانه:اگر در "عالیترین سطح ...

:anger_symbol:رئیس دولت کلید و محرمانه:اگر در "عالیترین سطح ...

:anger_symbol: #روحانی در #گزارش_صد_روزه : تصمیم ما این است ...
۴

:anger_symbol: #روحانی در #گزارش_صد_روزه : تصمیم ما این است ...

جناب #لاریجانی، یکسال از امضای تفاهمنامه فاز ۱۱پارس جنوبی با...
۱

جناب #لاریجانی، یکسال از امضای تفاهمنامه فاز ۱۱پارس جنوبی با...

:anger_symbol:ملت ایران(!) آیا سیب و گلابی برجام و شوی قرارد...

:anger_symbol:ملت ایران(!) آیا سیب و گلابی برجام و شوی قرارد...

زنگنه: قرارداد #توتال عامل تقویت اسلام استمدیر توتال: کنگره ...
۱

زنگنه: قرارداد #توتال عامل تقویت اسلام استمدیر توتال: کنگره ...

:small_orange_diamond:زنگنه: قرارداد #توتال عامل تقویت اسلام...

:small_orange_diamond:زنگنه: قرارداد #توتال عامل تقویت اسلام...

:up-pointing_red_triangle:مدیرعامل #توتال:پایبندی اروپا به #...

:up-pointing_red_triangle:مدیرعامل #توتال:پایبندی اروپا به #...

آقای زنگنه یک #برند است؛ از #فساد استات اویل و رشوه #توتال د...

آقای زنگنه یک #برند است؛ از #فساد استات اویل و رشوه #توتال د...

:down-pointing_red_triangle:نیمه پر و نیمه خالی خزانه در دول...
۱

:down-pointing_red_triangle:نیمه پر و نیمه خالی خزانه در دول...

:hot_springs:️تاریخ در حال تکرار...نشر دهید:public_address_l...

:hot_springs:️تاریخ در حال تکرار...نشر دهید:public_address_l...

ممد یه قرار داد نوشتم که اگر در دولت بعد یکی غیر ما بیاد روی...
۲

ممد یه قرار داد نوشتم که اگر در دولت بعد یکی غیر ما بیاد روی...

ممد یه قرار داد نوشتم که اگر در دولت بعد یکی غیر ما بیاد روی...

ممد یه قرار داد نوشتم که اگر در دولت بعد یکی غیر ما بیاد روی...

ممد یه قرار داد نوشتم که اگر در دولت بعد یکی غیر ما بیاد روی...

ممد یه قرار داد نوشتم که اگر در دولت بعد یکی غیر ما بیاد روی...

:black_sun_with_rays:️غروب خورشید برجام؛:small_blue_diamond:...

:black_sun_with_rays:️غروب خورشید برجام؛:small_blue_diamond:...

استدلال های مشابه در توجیه #توتال و #برجام:up-pointing_red_t...

استدلال های مشابه در توجیه #توتال و #برجام:up-pointing_red_t...

:up-pointing_red_triangle:عراقچی: قرارداد #توتال نشان می‌دهد...
۱

:up-pointing_red_triangle:عراقچی: قرارداد #توتال نشان می‌دهد...

digikala