توییت (۲۳۳ تصویر)

#توییت اکانت آلمینیوم =)))))))))

#توییت اکانت آلمینیوم =)))))))))

ساکاماکی سوبارو

ساکاماکی سوبارو

‏عمر امارات هم کمتر از ۲۵ سال شداز نادانی امارات این است که ...

‏عمر امارات هم کمتر از ۲۵ سال شداز نادانی امارات این است که ...

📌 #توییت واحد مهدویت مصاف به مناسبت #عید_غدیر :🔹 ‏او حاکم یک...

📌 #توییت واحد مهدویت مصاف به مناسبت #عید_غدیر :🔹 ‏او حاکم یک...

📌 #توییت واحد مهدویت مصاف به مناسبت #عید_غدیر :🔹 ‏او حاکم یک...

📌 #توییت واحد مهدویت مصاف به مناسبت #عید_غدیر :🔹 ‏او حاکم یک...

طوفان توییتری

طوفان توییتری

خبر فوری

خبر فوری

یوکینه : اصلا به حرفایی که زدم و گوش دادی؟یاتو : یه چند تاشو...
۱

یوکینه : اصلا به حرفایی که زدم و گوش دادی؟یاتو : یه چند تاشو...

دازای روبروی چویا زانو می زنه *:چویا با من ازدواج می کنی؟چوی...
۱

دازای روبروی چویا زانو می زنه *:چویا با من ازدواج می کنی؟چوی...

ماهیرو:*از بطری رو میز ی قلوپ میخوره*ماهیرو:عح گندش بزنن این...

ماهیرو:*از بطری رو میز ی قلوپ میخوره*ماهیرو:عح گندش بزنن این...

چویا:اوی این گوشیه تخمی من کجاست؟دازای:میتونی یکم مودبانه تر...
۱

چویا:اوی این گوشیه تخمی من کجاست؟دازای:میتونی یکم مودبانه تر...

چویا:میتونی حداقل سعی کنی زندگیو از دید من ببینی؟دازای: *خم ...

چویا:میتونی حداقل سعی کنی زندگیو از دید من ببینی؟دازای: *خم ...

زک: من حاظرم واست هر کاری انحام بدم تا تو فقط خوشال باشی و ل...

زک: من حاظرم واست هر کاری انحام بدم تا تو فقط خوشال باشی و ل...

یوکینه: میشه بگی چ مرگته؟یاتو: معدم ب طرز فاکیعی درد میکنه.ی...

یوکینه: میشه بگی چ مرگته؟یاتو: معدم ب طرز فاکیعی درد میکنه.ی...

اتسوشی:بیوی تلگرامم چی بنویسم؟اکتاگاوا:چمیدونم یه خط از زندگ...

اتسوشی:بیوی تلگرامم چی بنویسم؟اکتاگاوا:چمیدونم یه خط از زندگ...

یوکینه: هی باکا بلدی شنا کنی؟یاتو: نه :|یوکینه: حتی سگا هم ا...

یوکینه: هی باکا بلدی شنا کنی؟یاتو: نه :|یوکینه: حتی سگا هم ا...

اسونا: وای در حد فاک دلم میخواد ماشین عروسم بنز باشه!کیریتو:...

اسونا: وای در حد فاک دلم میخواد ماشین عروسم بنز باشه!کیریتو:...