#Lisa می دوص :)

2

خدااا🥺💜✨ بد از یک نیم سال دوسال

11

اینو برا فن پیجم زدم ولی بابه حالمون لامصب😂💃🏻🗡

8

وایی خدااا اومددد😂🤧🥺

فکر کنم مرد 😐 الفاتحه 😁 چرا اخرش مث آنابله ؟!😐

سفید برفی 14 سالش بود ک فقط با دراز کشیدن رو تخت تونست ددی ...

4

از معنی کدوم اسم خوشتون اومد؟؟#کیوت_های_مدیسا #جالب #شیک #هن...

#مودهای_مدیسا #جالب #شیک #هنری #جذاب #بینظیر #قشنگ #زیبا #خا...

1

واقعانم مزخرفه😐#مودهای_مدیسا #جالب #شیک #هنری #جذاب #بینظیر ...

13

کدوووم؟؟؟#مودهای_مدیسا #جالب #شیک #هنری #جذاب #بینظیر #قشنگ ...

4

شما هم 😂؟#مودهای_مدیسا #جالب #شیک #هنری #جذاب #بینظیر #قشنگ ...

9

کدوووم؟؟؟#مودهای_مدیسا #جالب #شیک #هنری #جذاب #بینظیر #قشنگ ...

13

#مودهای_مدیسا #جالب #شیک #هنری #جذاب #بینظیر #قشنگ #زیبا #خا...

😂😂وای آره

#کیوت_های_مدیسا #جالب #شیک #هنری #جذاب #بینظیر #قشنگ #زیبا #...

#کیوت_های_مدیسا #جالب #شیک #هنری #جذاب #بینظیر #قشنگ #زیبا #...

1

#خاص #شیک #هنردست #جالب #هنری #خلاق #ایده #فانتزی #خلاقانه #...