جملات_ناب (۳۲۸ تصویر)

#جملات_ناببرای خود زندگی كنيم نه برای نمايش دادن آن به ديگرا...

#جملات_ناببرای خود زندگی كنيم نه برای نمايش دادن آن به ديگرا...

اشتباه نکن ؛ نه اینکه دنیا را نخواهم،بلکه بیشتر از تو میخواه...

اشتباه نکن ؛ نه اینکه دنیا را نخواهم،بلکه بیشتر از تو میخواه...

📷#عکس_آزادگوش کن رفیـــق !من اگه قرار بود به همه حرف هایی که...

📷#عکس_آزادگوش کن رفیـــق !من اگه قرار بود به همه حرف هایی که...

حقیقت دارد که انسان بی نهایت طلب است؛هر چیزی را در حد کمالش ...

حقیقت دارد که انسان بی نهایت طلب است؛هر چیزی را در حد کمالش ...

خوشبختی واقعی

خوشبختی واقعی

💖ممنونم از حمایتتون..... #سیاه_سفید #متن_خاص #حرف_خاص #حرف_ح...
۱

💖ممنونم از حمایتتون..... #سیاه_سفید #متن_خاص #حرف_خاص #حرف_ح...

#عشق #عاشقی #عاشقانه #دلنوشته #متن_خاص #جملات_ناب #همدم #عزی...

#عشق #عاشقی #عاشقانه #دلنوشته #متن_خاص #جملات_ناب #همدم #عزی...

#عشق #عاشقی #عاشقانه #دلنوشته #متن_خاص #جملات_ناب #همدم #عزی...

#عشق #عاشقی #عاشقانه #دلنوشته #متن_خاص #جملات_ناب #همدم #عزی...

#عشق #عاشقی #عاشقانه #دلنوشته #متن_خاص #جملات_ناب #همدم #عزی...

#عشق #عاشقی #عاشقانه #دلنوشته #متن_خاص #جملات_ناب #همدم #عزی...

#عشق #عاشقی #عاشقانه #دلنوشته #متن_خاص #جملات_ناب #همدم #عزی...

#عشق #عاشقی #عاشقانه #دلنوشته #متن_خاص #جملات_ناب #همدم #عزی...

#عشق #عاشقی #عاشقانه #دلنوشته #متن_خاص #جملات_ناب #همدم #عزی...
۷

#عشق #عاشقی #عاشقانه #دلنوشته #متن_خاص #جملات_ناب #همدم #عزی...

#عشق #عاشقی #عاشقانه #دلنوشته #متن_خاص #جملات_ناب #همدم #عزی...
۶

#عشق #عاشقی #عاشقانه #دلنوشته #متن_خاص #جملات_ناب #همدم #عزی...

#عشق #عاشقی #عاشقانه #دلنوشته #متن_خاص #جملات_ناب #همدم #عزی...

#عشق #عاشقی #عاشقانه #دلنوشته #متن_خاص #جملات_ناب #همدم #عزی...

#عشق #عاشقی #عاشقانه #دلنوشته #متن_خاص #جملات_ناب #همدم #عزی...

#عشق #عاشقی #عاشقانه #دلنوشته #متن_خاص #جملات_ناب #همدم #عزی...

#عشق #عاشقی #عاشقانه #دلنوشته #متن_خاص #جملات_ناب #همدم #عزی...

#عشق #عاشقی #عاشقانه #دلنوشته #متن_خاص #جملات_ناب #همدم #عزی...

#عشق #عاشقی #عاشقانه #دلنوشته #متن_خاص #جملات_ناب #همدم #عزی...

#عشق #عاشقی #عاشقانه #دلنوشته #متن_خاص #جملات_ناب #همدم #عزی...