جنبش_ممانعت_از_جنگ_با_خدا (۳۵ تصویر)

علاوه بر #ربا یی که به شکل سنتی همه میشناسیم یعنی مثلا بانکی...

علاوه بر #ربا یی که به شکل سنتی همه میشناسیم یعنی مثلا بانکی...

آیت الله جوادی آملی : بانک های ربوی دیگر نمیگذارند نمازهای ج...

آیت الله جوادی آملی : بانک های ربوی دیگر نمیگذارند نمازهای ج...

ربای سازمان یافته بانک ها امروز تمام معیشت مردم را فرا گرفته...
۱

ربای سازمان یافته بانک ها امروز تمام معیشت مردم را فرا گرفته...

خطاب به کسانی که قرآن را فراموش کرده اند و منتظرند نسخه ی شف...

خطاب به کسانی که قرآن را فراموش کرده اند و منتظرند نسخه ی شف...

اقتصادی که مبنایی غیر توحیدی داشته باشد عواقب زیادی به همراه...

اقتصادی که مبنایی غیر توحیدی داشته باشد عواقب زیادی به همراه...

تمام مشکل ما در از بین بردن سیستم ربوی ، این قبیل افراد هستن...
۱

تمام مشکل ما در از بین بردن سیستم ربوی ، این قبیل افراد هستن...

اگر طمع انسان نسبت به پول را برانگیختیم ، این طمع ، سیری ناپ...

اگر طمع انسان نسبت به پول را برانگیختیم ، این طمع ، سیری ناپ...

علاوه بر #ربا یی که به شکل سنتی همه میشناسیم یعنی مثلا بانکی...

علاوه بر #ربا یی که به شکل سنتی همه میشناسیم یعنی مثلا بانکی...

امام خمینی ره فرمودند : "#پول نباید کار کند " ... این در حال...
۱

امام خمینی ره فرمودند : "#پول نباید کار کند " ... این در حال...

چرا برخی فکر میکنند با پول حاصل از #ربا که از طریق #بانک ها ...

چرا برخی فکر میکنند با پول حاصل از #ربا که از طریق #بانک ها ...

وصیت بنیانگذار انقلاب اسلامی قابل تامل است.در این مسیر ما هم...
۱

وصیت بنیانگذار انقلاب اسلامی قابل تامل است.در این مسیر ما هم...

:warning_sign:️اگر در برابر فساد مالی و اقتصادی بانک‌ها سکوت...

:warning_sign:️اگر در برابر فساد مالی و اقتصادی بانک‌ها سکوت...

با عنایت حضرت حق ، #انقلاب_اقتصادی مردم ایران نزدیک است .#جن...

با عنایت حضرت حق ، #انقلاب_اقتصادی مردم ایران نزدیک است .#جن...

پایه ی همه ی #بانک ها در دنیا ، بر چاپ کاغذ بی ارزشی به نام ...

پایه ی همه ی #بانک ها در دنیا ، بر چاپ کاغذ بی ارزشی به نام ...

با وام گرفتن از بانک های ربوی هم آدم خودش زیر بار قرض میره ک...

با وام گرفتن از بانک های ربوی هم آدم خودش زیر بار قرض میره ک...

امروز همان روزگاری است که 1400 سال پیش پیامبر هشدار ان را دا...
۱

امروز همان روزگاری است که 1400 سال پیش پیامبر هشدار ان را دا...

با رباخواری که توسط بانک ها در کشور انجام می شود نباید انتظا...
۱

با رباخواری که توسط بانک ها در کشور انجام می شود نباید انتظا...

امروز #راهپیمایی یوم الله #22_بهمن ، غرفه #جنبش_ممانعت_از_جن...
۲

امروز #راهپیمایی یوم الله #22_بهمن ، غرفه #جنبش_ممانعت_از_جن...

امروز #راهپیمایی یوم الله #22_بهمن ، غرفه #جنبش_ممانعت_از_جن...

امروز #راهپیمایی یوم الله #22_بهمن ، غرفه #جنبش_ممانعت_از_جن...

امروز راهپیمایی یوم الله #22_بهمن ، غرفه #جنبش_ممانعت_از_جنگ...
۱۱

امروز راهپیمایی یوم الله #22_بهمن ، غرفه #جنبش_ممانعت_از_جنگ...