جونگکوک (۱۸۲ تصویر)

ویکوک هارتم فوران کرد😐💔🤧🥺😍❤ #vkook #VKOOK #TAEKOOK #Vkook #T...
۴

ویکوک هارتم فوران کرد😐💔🤧🥺😍❤ #vkook #VKOOK #TAEKOOK #Vkook #T...

#jungkook #Jungkook #JUNGKOOK #KOOK #KOOKIE #Kookie #kookie ...
۱

#jungkook #Jungkook #JUNGKOOK #KOOK #KOOKIE #Kookie #kookie ...

خبر مهم!!!!
( اول بگم خودم از دوستم شنیدم نمیدونم واقعیت دار...
۱۳

خبر مهم!!!! ( اول بگم خودم از دوستم شنیدم نمیدونم واقعیت دار...

خبر مهم!!!!
آرمی ها آبروی کوکی در خطره چرا؟
احتمالا شما با خ...
۷۸

خبر مهم!!!! آرمی ها آبروی کوکی در خطره چرا؟ احتمالا شما با خ...

عز امروز ب بعد،هر وقت خوآستید کسی رو دوس دآشتع بآشید...قبلش ...
۳۵

عز امروز ب بعد،هر وقت خوآستید کسی رو دوس دآشتع بآشید...قبلش ...

من اخرش از دست این بانی سکسیوت ایست قلبی میکنم میمیرم-_-روی ...
۲

من اخرش از دست این بانی سکسیوت ایست قلبی میکنم میمیرم-_-روی ...

تو رو با این تیپت کجای دلم بزارم اخهههه؟؟ #Jungkook #BTS #Co...
۷

تو رو با این تیپت کجای دلم بزارم اخهههه؟؟ #Jungkook #BTS #Co...

وای خودا موهاشوووو:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_o...
۶

وای خودا موهاشوووو:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_o...

برندون یوری توی بیلبورد به اینصورت اومد رواستیج و پارتشو با ...
۹

برندون یوری توی بیلبورد به اینصورت اومد رواستیج و پارتشو با ...

میگن umbrella یا همون چتر تو لاتین میشه همون shadow خودمون:l...
۳

میگن umbrella یا همون چتر تو لاتین میشه همون shadow خودمون:l...

این شوگا کج میکنه دهنشو میخونه من میخوام دهنَمه جر بدم چطور ...
۷

این شوگا کج میکنه دهنشو میخونه من میخوام دهنَمه جر بدم چطور ...

عایا کسی مونده با کامبک تریلر شدو جر نخورده باشه؟؟ قشنگ ینی ...
عکس بلند
۸

عایا کسی مونده با کامبک تریلر شدو جر نخورده باشه؟؟ قشنگ ینی ...

عرررررر بی تی اس ایز کامینگ:astonished_face: :astonished_fac...
۲۲

عرررررر بی تی اس ایز کامینگ:astonished_face: :astonished_fac...

خوردنی هارا باید خورد،از یونگی خوردنی تر نیس پس یونگی را بخو...
۵

خوردنی هارا باید خورد،از یونگی خوردنی تر نیس پس یونگی را بخو...

اوری سانشاین وری شاینی:sun_with_face::sun_with_face::sun_wit...
۲

اوری سانشاین وری شاینی:sun_with_face::sun_with_face::sun_wit...

ژذاب،کیوت،خوردنی و مکنه ترین هیونگ دنیا (خودااا لباشوووووو):...
۲

ژذاب،کیوت،خوردنی و مکنه ترین هیونگ دنیا (خودااا لباشوووووو):...

کوکیو بخوریمش یا زوده:face_savouring_delicious_food::face_sa...
۰

کوکیو بخوریمش یا زوده:face_savouring_delicious_food::face_sa...

هِق مگه قشنگتر از سُپ هم داریم:smiling_face_with_heart-shape...
۹

هِق مگه قشنگتر از سُپ هم داریم:smiling_face_with_heart-shape...