خواب دیدن سردار دلها توسط دوست نزدیک ایشان

5

جنگ اقتصادی

1

『🥀!』با‌حاج‌قاسم‌مثل‌دو‌برادر‌بودیم🤦‍♂داداش‌منظورت‌مثل‌همون‌ه...

11

ج حرف ناشناسمرسی عزیز دلم نظر لطفته❤ این 1 دو اینکه باشه هرو...

6

..#هشتک #مهراب #حسین #حسین_زینالی #مهراب_زینالی #زینالی #چال...

#القدس_لنا#شهیدقدس#حاج_قاسم

🎥تصاویر دیده نشده‌ای از قطع شدن سخنرانی #حاج_قاسم بدلیل #عوا...

🌱#قدس #منتظر توست....😇✨صدای دم گرفتن #حیدر حیدر....😍 ☘وسط صح...

#القدس_لنا🇵🇸🇮🇷 #حاج_قاسم

#القدس_لنا🇵🇸🇮🇷 #حاج_قاسم

#رمضان #روز_قدس#حاج_قاسم

پوستری از بیانات اخیر #امام_خامنه‌ای درباره #حاج_قاسم و #دیپ...

دعای بهشتیان

1

همه چیز و گفتن الا این:که ماهیت وجودی سپاه، #پاسداری از #انق...

🌺 #حضرت_امام_خامنه‌ای :🛑 بدانند همه؛ سیاست خارجی در هیچ جای ...

🌺 #حضرت_امام_خامنه‌ای : این روزها از بعضی مسئولان حرف‌...