نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

حرف (۸۲۷ تصویر)

عاشقانہ #بامن باش.. #عشــــق فقط ڪنارهم بودن نیست.. فقط #حرف عاشقانہ نیست.. فقط #ظاهرنیست.. #عاشق ڪه باشی.. حتے #اگرنباشم.. #تـــــو عاشقانه بامنی

عاشقانہ #بامن باش.. #عشــــق فقط ڪنارهم بودن نیست.. فقط #حرف عاشقانہ نیست.. فقط #ظاهرنیست.. #عاشق ڪه باشی.. حتے #اگرنباشم.. #تـــــو عاشقانه بامنی

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤ #دختران را دست کم نگیرید👱🏻‍♀ یک #دختر میتواند تنها دلیلِ #التماس های کودکانه‌ی مردی باشد ک آوازه #غرورش زبانزد خاص و عام شده. #چشمانِ معصوم یک دختر میتواند همان کیمیایی باشد ک ...

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤ #دختران را دست کم نگیرید👱🏻‍♀ یک #دختر میتواند تنها دلیلِ #التماس های کودکانه‌ی مردی باشد ک آوازه #غرورش زبانزد خاص و عام شده. #چشمانِ معصوم یک دختر میتواند همان کیمیایی باشد ک پسری بی احساس را به #شاعری #عاشق و شوریده دل مبدل می سازد... خاص ترین ...

عاشقانہ #بامن باش.. #عشــــق فقط ڪنارهم بودن نیست.. فقط #حرف عاشقانہ نیست.. فقط #ظاهرنیست.. #عاشق ڪه باشی.. حتے #اگرنباشم.. #تـــــو عاشقانه بامنی #عاشقانه

عاشقانہ #بامن باش.. #عشــــق فقط ڪنارهم بودن نیست.. فقط #حرف عاشقانہ نیست.. فقط #ظاهرنیست.. #عاشق ڪه باشی.. حتے #اگرنباشم.. #تـــــو عاشقانه بامنی #عاشقانه

عاشقانہ #بامن باش.. #عشــــق فقط ڪنارهم بودن نیست.. فقط #حرف عاشقانہ نیست.. فقط #ظاهرنیست.. #عاشق ڪه باشی.. حتے #اگرنباشم.. #تـــــو عاشقانه بامنی

عاشقانہ #بامن باش.. #عشــــق فقط ڪنارهم بودن نیست.. فقط #حرف عاشقانہ نیست.. فقط #ظاهرنیست.. #عاشق ڪه باشی.. حتے #اگرنباشم.. #تـــــو عاشقانه بامنی

گاهی #سکوت میکنی، چون اینقدر #رنجیدی که نمیخوای #حرف بزنی... گاهی سکوت میکنی، چون واقعا #هیچ حرفی برای گفتن نداری... سکوت گاهی یک #انتظاره و گاهی هم یک #اعتراض ... اما بیشتر وقت ها سکوت ...
عکس بلند

گاهی #سکوت میکنی، چون اینقدر #رنجیدی که نمیخوای #حرف بزنی... گاهی سکوت میکنی، چون واقعا #هیچ حرفی برای گفتن نداری... سکوت گاهی یک #انتظاره و گاهی هم یک #اعتراض ... اما بیشتر وقت ها سکوت برای اینه که هیچ کلمه خاصی، نمیتونه #غمی رو که تو #وجودت داری توصیف کنه... ...

"من و تو" از همون اول حرف هم دیگه رو نمیفهمیدیم، نه دوست داشتن بی حد و حَصرِ و نه بی تفاوتی از مدام تو معنا داشت و نه بی تفاوتی ها مدام تو برای من 💔 ------------------------------------------------------------------------------------ ❣ @Axehsasi ❣ 🌐 وبلاگ●••••••••••••••••• www.axehsasi.blogfa.com 📱اینستاگرام●••••• www.instagram.com/axehsasi.ir ------------------------------------------------------------------------------------- #عکس_پروفایل #عکس_متن #عکسپروفایل ...

از خیابان شهدا آرام آرام در حال گذر بودم! . اولین کوچه به نام شهید همت؛ محمد ابراهیم با صدایی آرام و لحنی دلنشین… نامم را صدا زد! گفت: توصیه ام #اخلاص بود! چه کردی… ...

از خیابان شهدا آرام آرام در حال گذر بودم! . اولین کوچه به نام شهید همت؛ محمد ابراهیم با صدایی آرام و لحنی دلنشین… نامم را صدا زد! گفت: توصیه ام #اخلاص بود! چه کردی… جوابی نداشتم؛سر به زیر انداخته و گذشتم… . . دومین کوچه شهید عبدالحسین برونسی؛ پرچم ...

#حرف حساب

#حرف حساب

تا کی این همه دروغ تا کی این همه تهمت تا کی این همه قضاوت کردن آدم باید جایی خسته بشه یا نه آنقدری مردم این دنیا بی رحم شده اند که تهمت و قضاوت ...

تا کی این همه دروغ تا کی این همه تهمت تا کی این همه قضاوت کردن آدم باید جایی خسته بشه یا نه آنقدری مردم این دنیا بی رحم شده اند که تهمت و قضاوت کردن شده کار اصلیشان و نمیگویند شاید کسی هست که بعدها مارا قضاوت یا به ...

✍✍✍ #حرف بادِ تکنولوژی #چادری_ها را با چادرهایشان برد... دلت که #بال نداشته باشد.. پرواز را که دوست نداشته باشی #اهل_زمین می مانی.. بی آرمان ها ، بی هدف ها ، #دنیاپرست می شوند.. به ...

✍✍✍ #حرف بادِ تکنولوژی #چادری_ها را با چادرهایشان برد... دلت که #بال نداشته باشد.. پرواز را که دوست نداشته باشی #اهل_زمین می مانی.. بی آرمان ها ، بی هدف ها ، #دنیاپرست می شوند.. به خودشان می آیند می بینند 30 سال 40 سال گذشته و هیچ! و اگرنه ! ...

اره خوبم😔😔😔 #حرف دل

اره خوبم😔😔😔 #حرف دل

●بِه وَقتِه نِوِشتِه ی آنآ #حرف دل هرکدوم از ما یکیو لازم داریم تا اتفاقاتی که کل روز برامون افتاده رو براش تعریف کنیم.بدون سانسور کردن بدون کم کردن بدون اضافه کردن. دوتایی پاشید جا ...

●بِه وَقتِه نِوِشتِه ی آنآ #حرف دل هرکدوم از ما یکیو لازم داریم تا اتفاقاتی که کل روز برامون افتاده رو براش تعریف کنیم.بدون سانسور کردن بدون کم کردن بدون اضافه کردن. دوتایی پاشید جا بندازید اماده شید براخواب مثلا تشک هارو تو بیاری پتوهارو اون بالشارو تومیاریو میگی چشاتوببند ...

#حرف ڪه میزنی #حواسم پرت #صدایت میشود . نڪَاهت ڪه میڪنم پرت #چشمانت ؛ راه ڪه میروی #خیره به قدم #هایت میشوم ؛ اما وقتی در #آغوشمی تمام حواسم را جمع میڪنم ڪه بتوانم #ببوسمت ...

#حرف ڪه میزنی #حواسم پرت #صدایت میشود . نڪَاهت ڪه میڪنم پرت #چشمانت ؛ راه ڪه میروی #خیره به قدم #هایت میشوم ؛ اما وقتی در #آغوشمی تمام حواسم را جمع میڪنم ڪه بتوانم #ببوسمت ..!!

#حرف ڪه میزنی #حواسم پرت #صدایت میشود . نڪَاهت ڪه میڪنم پرت #چشمانت ؛ راه ڪه میروی #خیره به قدم #هایت میشوم ؛ اما وقتی در #آغوشمی تمام حواسم را جمع میڪنم ڪه بتوانم #ببوسمت ...

#حرف ڪه میزنی #حواسم پرت #صدایت میشود . نڪَاهت ڪه میڪنم پرت #چشمانت ؛ راه ڪه میروی #خیره به قدم #هایت میشوم ؛ اما وقتی در #آغوشمی تمام حواسم را جمع میڪنم ڪه بتوانم #ببوسمت ..!!

همه چیز را یاد گرفته ام ! . یاد گرفته ام که چگونه بی صدا بگریم . یاد گرفته ام که هق هق گریه هایم را با بالشم ..بی صدا کنم . تو نگرانم نشو ...

همه چیز را یاد گرفته ام ! . یاد گرفته ام که چگونه بی صدا بگریم . یاد گرفته ام که هق هق گریه هایم را با بالشم ..بی صدا کنم . تو نگرانم نشو !! . همه چیز را یاد گرفته ام ! . یاد گرفته ام چگونه با ...

#حرف ڪه میزنی #حواسم پرت #صدایت میشود . نڪَاهت ڪه میڪنم پرت #چشمانت ؛ راه ڪه میروی #خیره به قدم #هایت میشوم ؛ اما وقتی در #آغوشمی تمام حواسم را جمع میڪنم ڪه بتوانم #ببوسمت ...

#حرف ڪه میزنی #حواسم پرت #صدایت میشود . نڪَاهت ڪه میڪنم پرت #چشمانت ؛ راه ڪه میروی #خیره به قدم #هایت میشوم ؛ اما وقتی در #آغوشمی تمام حواسم را جمع میڪنم ڪه بتوانم #ببوسمت ..!! @fuoad