حرف_حساب (۶۸۰ تصویر)

ما با هیچ کشوری جنگ نداریم❗️ما با تفکراتی که انسان های مظلوم...

ما با هیچ کشوری جنگ نداریم❗️ما با تفکراتی که انسان های مظلوم...

👌👌👌‌ #والا#لایک#دقیقا#حرف#واقعا#حقیقت#حرف_دل#دلنوشته#حرف_حسا...

👌👌👌‌ #والا#لایک#دقیقا#حرف#واقعا#حقیقت#حرف_دل#دلنوشته#حرف_حسا...

نپرس دنيا به چی احتياج داره، بپرس چی به تو احساس زنده بودن م...

نپرس دنيا به چی احتياج داره، بپرس چی به تو احساس زنده بودن م...

آیا تاکنون به این موضوع جدی فکر کرده‌اید که اگر روزی از خودت...

آیا تاکنون به این موضوع جدی فکر کرده‌اید که اگر روزی از خودت...

روزگار به من آموخت:🎀چیزی را به دست نخواهم آورد مگر اینکه چیز...

روزگار به من آموخت:🎀چیزی را به دست نخواهم آورد مگر اینکه چیز...

#حرف_حساب
۲۱

#حرف_حساب

چرا بازی با دلا از علی یوسفی
۳

چرا بازی با دلا از علی یوسفی

#حرف_حساب

#حرف_حساب

اشک میریزیمحسرت میخوریم به یاد بوسه های پی در پی به یاد به ا...
۲۴

اشک میریزیمحسرت میخوریم به یاد بوسه های پی در پی به یاد به ا...

🌵😁#حرف_حساب
۳

🌵😁#حرف_حساب

digikala