نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

حسین_پناهی (۷۹۰ تصویر)

روزی بهـ دختـرم خواهـم گفت : 🍃 اگـر خـواستی ازدواج کنی بـا مـردی ازدواج کـن کهـ آنقدـر بهـ بـاتـو بـودن

روزی بهـ دختـرم خواهـم گفت : 🍃 اگـر خـواستی ازدواج کنی بـا مـردی ازدواج کـن کهـ آنقدـر بهـ بـاتـو بـودن "ایمـآن" داشتهـ بـاشد کهـ بهـ تـو احسـآس "رفیـق" بـودن بـدهـد و نهـ تنهـآ احسـآس "زن" بـودن! 💍 طـوری کهـ تمـام دنیـا بهـ رفـآقت و رابطهـ تـان حسـودی شـان شـود. 💫 ...

احترام گذاشتیم و فکر کردند نمی فهمیم ... توجه کردیم و خیال کردند گدای مخبتیم وای به حال این مردم نه احترام سرشان میشود نه توجه کنار این مردم شاد نمیشوی فقط تنهایی را بیشتر ...

احترام گذاشتیم و فکر کردند نمی فهمیم ... توجه کردیم و خیال کردند گدای مخبتیم وای به حال این مردم نه احترام سرشان میشود نه توجه کنار این مردم شاد نمیشوی فقط تنهایی را بیشتر حس میکنی. #حسین_پناهی #گوناگون

ما از هر چیزی ترسیدیم به سرمان امد...🙃 بیا تمرین کنیم کمی از ❌خوشبختی❌ بترسیم...❤️🌿 ...no copy⛔️ #خوشبختی #حال_خوب #حسین_پناهی

ما از هر چیزی ترسیدیم به سرمان امد...🙃 بیا تمرین کنیم کمی از ❌خوشبختی❌ بترسیم...❤️🌿 ...no copy⛔️ #خوشبختی #حال_خوب #حسین_پناهی

چه مهمانان بی دردسری هستند؛ مردگان نه به دستی ظرفی را چرک می کنند نه به حرفی دلی را آلوده تنها به شمعی قانعند و اندکی سکوت... #حسین_پناهی

چه مهمانان بی دردسری هستند؛ مردگان نه به دستی ظرفی را چرک می کنند نه به حرفی دلی را آلوده تنها به شمعی قانعند و اندکی سکوت... #حسین_پناهی

❤ 🌿 ﺩﻭﺗﺎ ﺩﺳﺘﺎﺷﻮ ﻣﺸﺖ ﮐﺮﺩ ﺟﻠﻮﻡ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺍﮔﻪ ﺑﮕﯽ گل ﮐﺪﻭﻣﻪ ﻣﯿﻤﻮﻧﻢ .! ﭼﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻮﺩ ... ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻧﺶ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩﻣﻮ ﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ... ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ...

❤ 🌿 ﺩﻭﺗﺎ ﺩﺳﺘﺎﺷﻮ ﻣﺸﺖ ﮐﺮﺩ ﺟﻠﻮﻡ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺍﮔﻪ ﺑﮕﯽ گل ﮐﺪﻭﻣﻪ ﻣﯿﻤﻮﻧﻢ .! ﭼﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻮﺩ ... ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻧﺶ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩﻣﻮ ﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ... ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﺍﺩﻧﺶ ﻣﺤﮑﻢ ﺯﺩﻡ ﭘﺸﺖ ﺩﺳﺖ ﭼﭙﺶ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ ﺍﯾﻦ ﮔﻠﻪ ... ﺩﺳﺘﺸﻮ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ ...

خدا پرسید: میخوری یا میبَری؟ من گرسنه گفتم: میخورم... چه میدانستم لذت ها را میبرند...! حسرتها را میخورند...! #حسین_پناهی https://www.cloob.com/lovableclub

خدا پرسید: میخوری یا میبَری؟ من گرسنه گفتم: میخورم... چه میدانستم لذت ها را میبرند...! حسرتها را میخورند...! #حسین_پناهی https://www.cloob.com/lovab...

خدا پرسید: میخوری یا میبَری؟ من گرسنه گفتم: میخورم... چه میدانستم لذت ها را میبرند...! حسرتها را میخورند...! #حسین_پناهی

خدا پرسید: میخوری یا میبَری؟ من گرسنه گفتم: میخورم... چه میدانستم لذت ها را میبرند...! حسرتها را میخورند...! #حسین_پناهی

#حسین_پناهی

#حسین_پناهی

و مرگ مُردن نیست و مرگ تنها نفس نکشیدن نیست! من مردگان بی‌شماری را دیده‌ام که راه می‌رفتند، حرف می‌زدند، سیگار می‌کشیدند و خیس از باران، انتظار و تنها را درک می‌کردند، شعر می‌خواندند و ...

و مرگ مُردن نیست و مرگ تنها نفس نکشیدن نیست! من مردگان بی‌شماری را دیده‌ام که راه می‌رفتند، حرف می‌زدند، سیگار می‌کشیدند و خیس از باران، انتظار و تنها را درک می‌کردند، شعر می‌خواندند و می‌گریستند #حسین_پناهی

⁩ﺩﻝ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺴﭙﺎﺭ! ﮔﺮﭼﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﮑﻢ ﺩﻟﺪﺍﺭﯼ، ﻓﻘﻂ ﻋﺸﻖ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ.. ﺍﻭ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﻻﯾﻖ ﻋﻤﻖ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺑﺎﺷﺪ! ﻭ ﮐﻤﯽ ﻫﻢ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺗﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺑﺪﻫﺪ ﺭﻭﺣﺶ را.. #حسین_پناهی ...

⁩ﺩﻝ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺴﭙﺎﺭ! ﮔﺮﭼﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﮑﻢ ﺩﻟﺪﺍﺭﯼ، ﻓﻘﻂ ﻋﺸﻖ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ.. ﺍﻭ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﻻﯾﻖ ﻋﻤﻖ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺑﺎﺷﺪ! ﻭ ﮐﻤﯽ ﻫﻢ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺗﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺑﺪﻫﺪ ﺭﻭﺣﺶ را.. #حسین_پناهی @Official_JaNaN

من روزه‌ام!!! تمام سال را روزه‌ام... ولی به جای دهان و شکم، اندیشه‌ام را روزه‌ام. فکر من حق ندارد به کسی بی‌حرمتی کند. فکر من حق ندارد به کسی ناسزا بگوید. فکر من حق ندارد ...

من روزه‌ام!!! تمام سال را روزه‌ام... ولی به جای دهان و شکم، اندیشه‌ام را روزه‌ام. فکر من حق ندارد به کسی بی‌حرمتی کند. فکر من حق ندارد به کسی ناسزا بگوید. فکر من حق ندارد به مال کسی دست درازی کند. فکر من حق ندارد با زندگی کسی بازی کند. ...

♥️🌿از انقلاب ترافیکش ماند و از آزادی میدان! از استقلال هتل و از جمهوری خیابانش! سال‌های سال همه چیز تغییر کرد، به جز ساندیس‌هایی که رویشان نوشته‌اند:

♥️🌿از انقلاب ترافیکش ماند و از آزادی میدان! از استقلال هتل و از جمهوری خیابانش! سال‌های سال همه چیز تغییر کرد، به جز ساندیس‌هایی که رویشان نوشته‌اند: "از اینجا باز کنید"، ولی مردم هنوز، از "آنجا" باز می‌کنند! 👤 #حسین_پناهی

میزی برای کار، کاری برای تخت تختی برای خواب، خوابی برای جان جانی برای مرگ، مرگی برای یاد یادی برای سنگ، این بود زندگی؟! #حسین_پناهی #نوشت

میزی برای کار، کاری برای تخت تختی برای خواب، خوابی برای جان جانی برای مرگ، مرگی برای یاد یادی برای سنگ، این بود زندگی؟! #حسین_پناهی #نوشت

ما تماشا چیانی هستیم که پشت درهای بسته مانده ایم! دیر امدیم! خیلی دیر... پس به ناچار حدس می زنیم، شرط میبندیم، شک میکنیم ... و آن سوتر در صحنه بازی به گونه ای دیگر ...

ما تماشا چیانی هستیم که پشت درهای بسته مانده ایم! دیر امدیم! خیلی دیر... پس به ناچار حدس می زنیم، شرط میبندیم، شک میکنیم ... و آن سوتر در صحنه بازی به گونه ای دیگر در جریان است. #حسین_پناهی #نوشت

از بچگی بهمون میگفتن از کسی نترس فقط از خدا بترس درحالی که باید میگفتن : از همه بترس فقط از خدا نترس... #حسین_پناهی

از بچگی بهمون میگفتن از کسی نترس فقط از خدا بترس درحالی که باید میگفتن : از همه بترس فقط از خدا نترس... #حسین_پناهی

‌ پدرم می گوید : کتاب مادرم می گوید : دعا و من خوب می دانم که زیباترین تعریف خدا را فقط می توان از زبان گل ها شنید #حسین_پناهی #عاشقانه

‌ پدرم می گوید : کتاب مادرم می گوید : دعا و من خوب می دانم که زیباترین تعریف خدا را فقط می توان از زبان گل ها شنید #حسین_پناهی #عاشقانه

🌵💚 پرنده کوچک من، حتی اگر مرا دوست نداشته باشی حتی اگر فرسنگ ها دور باشی و مرا بخاطر نیاوری حتی اگر التماسم برای آمدنت بیهوده باشد حتی اگر انتظار، یقه پیراهنم‌ را بدرد و ...

🌵💚 پرنده کوچک من، حتی اگر مرا دوست نداشته باشی حتی اگر فرسنگ ها دور باشی و مرا بخاطر نیاوری حتی اگر التماسم برای آمدنت بیهوده باشد حتی اگر انتظار، یقه پیراهنم‌ را بدرد و دلتنگی‌ام، در نظرت هیچ نیارزد من با تو زیر سقفِ یک آسمانم و همین، برای ...

ما راه می‌رفتیم و زندگی نشستن بود ما می‌دویدیم و زندگی راه رفتن بود ما می‌خوابیدیم و زندگی دویدن بود انسان، هیچ‌گاه برای خود مأمن خوبی نبوده است. #حسین_پناهی

ما راه می‌رفتیم و زندگی نشستن بود ما می‌دویدیم و زندگی راه رفتن بود ما می‌خوابیدیم و زندگی دویدن بود انسان، هیچ‌گاه برای خود مأمن خوبی نبوده است. #حسین_پناهی