حضرت_جواد (۲ تصویر)

از دردهایِ کوچک است که آدم ها می نالند ضربه اگر سهمگین باشد درد اگر بزرگ باشد آدم خودش لال می شود . . #فروغ_فرخزاد #قم #مشهد #حضرت_معصومه #حضرت_جواد #قم_المقدسة

از دردهایِ کوچک است که آدم ها می نالند ضربه اگر سهمگین باشد درد اگر بزرگ باشد آدم خودش لال می شود . . #فروغ_فرخزاد #قم #مشهد #حضرت_معصومه #حضرت_جواد #قم_المقدسة

#طلا_شدن_خاک از اسماعیل بن عباس هاشمی نقل شده که گفت: روز عیدی خدمت #حضرت_جواد علیه السّلام رفتم و از تنگی #معاش خود « . نزد حضرت شکایت کردم، آن حضرت از محل نماز خود یک ...

#طلا_شدن_خاک از اسماعیل بن عباس هاشمی نقل شده که گفت: روز عیدی خدمت #حضرت_جواد علیه السّلام رفتم و از تنگی #معاش خود « . نزد حضرت شکایت کردم، آن حضرت از محل نماز خود یک مشت #خاک برداشت، خاک به #برکت دست آن حضرت پاره طلایی گداخته شد پس آن ...