نسخه وب بازار مستقیم

حضورمیلیونی (۱ تصویر)

چطور این همه #جمعیت نشستن تو ورزشگاه در کنارهم اون موقع ویروس کرونا بین شون پخش نمیشه ولی تو حضور #میلیونی مردم در #۲۲بهمن این ویروس پخش میشه ?✌ ️? خدایی یه خورده #بصیرت داشته ...

چطور این همه #جمعیت نشستن تو ورزشگاه در کنارهم اون موقع ویروس کرونا بین شون پخش نمیشه ولی تو حضور #میلیونی مردم در #۲۲بهمن این ویروس پخش میشه ?✌ ️? خدایی یه خورده #بصیرت داشته باشین و بکوبین تو صورت اینهایی که الکی هارت و پورت میکنن.. ?? #حضورمیلیونی #بصیرت‌بسیجی ...