نسخه وب بازار مستقیم

حق_فسخ (۷ تصویر)

#قرارداد #وکیل #موسسه_حقوقی #وکالت #ضمانت_اجرا #ثمن_معامله #تخلیه_ملک #فسخ #معامله #بیع #مبیع #خرید #فروش #خرید_و_فروش #خریدار #فروشنده #حق_فسخ #مال #خسارت _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ #تماس ...

#قرارداد #وکیل #موسسه_حقوقی #وکالت #ضمانت_اجرا #ثمن_معامله #تخلیه_ملک #فسخ #معامله #بیع #مبیع #خرید #فروش #خرید_و_فروش #خریدار #فروشنده #حق_فسخ #مال #خسارت _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ #تماس با ما ☎ ️02122904873 ☎ ️02122904874 _ _ _ _ _ _ _ _ _ ...

💋 #زن و #شوهر باید هنگام #ازدواج از نظر #جسمی و #عقلی #سالم باشند. 👈 اگر هنگام #عقد یکی از طرفین دچار #بیماری ذکر شده در #قانون باشد، برای طرف مقابل #حق_فسخ ایجاد می شود. ...

💋 #زن و #شوهر باید هنگام #ازدواج از نظر #جسمی و #عقلی #سالم باشند. 👈 اگر هنگام #عقد یکی از طرفین دچار #بیماری ذکر شده در #قانون باشد، برای طرف مقابل #حق_فسخ ایجاد می شود. 👈 اگر هنگام ازدواج هر یک از طرفین از وجود #عیب در طرف دیگر آگاه ...

🔹 ️اگر #خرید_و_فروشی به صورت #بیع_شرط صورت بگیرد و در مدتی که #فروشنده #حق_فسخ دارد #خریدار فوت کند، #مال به #ورثه منتقل می شود و فروشنده می تواند با بازگرداندن #قیمت، حق خود را اعمال ...

🔹 ️اگر #خرید_و_فروشی به صورت #بیع_شرط صورت بگیرد و در مدتی که #فروشنده #حق_فسخ دارد #خریدار فوت کند، #مال به #ورثه منتقل می شود و فروشنده می تواند با بازگرداندن #قیمت، حق خود را اعمال کند. 🔹 ️به عبارت دیگر فوت خریدار تاثیری در حقی که برای فروشنده ایجاد شده ...

🔴 #فسخ هم یکی از راه های برهم زدن #ازدواج است. 🔴 #جنون به هر درجه هم برای #زن و هم برای #مرد، حق فسخ ایجاد می کند. 🔴 بعضی دلایل خاص زن و بعضی ...

🔴 #فسخ هم یکی از راه های برهم زدن #ازدواج است. 🔴 #جنون به هر درجه هم برای #زن و هم برای #مرد، حق فسخ ایجاد می کند. 🔴 بعضی دلایل خاص زن و بعضی خاص مرد است. 🔴 #بیماری هایی که مرد از انجام #زناشویی ناتوان شود، برای زن ...

👷 ‍♂️👷 ‍♀️پس از اتمام #قرداد_کاری 📄 که بیش از یک سال باشد، #کارفرما باید به ازای هر سال #کار، معادل یک ماه آخرین #حقوق پرداخت نماید. 🛠 اگر قرارداد در مدت موقت برای انجام ...

👷 ‍♂️👷 ‍♀️پس از اتمام #قرداد_کاری 📄 که بیش از یک سال باشد، #کارفرما باید به ازای هر سال #کار، معادل یک ماه آخرین #حقوق پرداخت نماید. 🛠 اگر قرارداد در مدت موقت برای انجام کار معین منعقد شود هیچ یک از طرفین به تنهایی #حق_فسخ ندارد ⚒ رسیدگی به ...

🔹 ️اگر پیش از تحویل #مال به خریدار،نقصی در آن به وجود بیاید،#مشتری #حق_فسخ #معامله را خواهد داشت 🔹 ️اگر نقصی که در مال ایجاد می شود،نتیجه کار #خریدار باشد،دیگر حق فسخ معامله را ندارد ...

🔹 ️اگر پیش از تحویل #مال به خریدار،نقصی در آن به وجود بیاید،#مشتری #حق_فسخ #معامله را خواهد داشت 🔹 ️اگر نقصی که در مال ایجاد می شود،نتیجه کار #خریدار باشد،دیگر حق فسخ معامله را ندارد و باید #قیمت را بپردازد 🔹 ️همین قاعده در مورد ازبین رفتن مال مورد معامله ...

💋 #زن و #شوهر باید هنگام #ازدواج از نظر #جسمی و #عقلی سالم باشند 🔴 اگر هنگام #عقد یکی از طرفین دچار #بیماری ذکر شده در #قانون باشدبرای طرف مقابل #حق_فسخ ایجاد می شود 🔴 ...

💋 #زن و #شوهر باید هنگام #ازدواج از نظر #جسمی و #عقلی سالم باشند 🔴 اگر هنگام #عقد یکی از طرفین دچار #بیماری ذکر شده در #قانون باشدبرای طرف مقابل #حق_فسخ ایجاد می شود 🔴 اگر هنگام ازدواج هر یک از طرفین از وجود عیب در طرف دیگر آگاه باشد، ...