نسخه وب بازار مستقیم

حوصله (۱۰۳ تصویر)

درست است که این روزها موج اولیه همه‌گیری #کرونا فروکش کرده است و بسیاری از کسب و کارها به حالت معمول برگشته‌اند، اما به هر حال این ویروس از بین نرفته و چه بسا دارد ...

درست است که این روزها موج اولیه همه‌گیری #کرونا فروکش کرده است و بسیاری از کسب و کارها به حالت معمول برگشته‌اند، اما به هر حال این ویروس از بین نرفته و چه بسا دارد خودش را برای یک موج دیگر آماده می‌کند. برای همین است که کارشناس‌ها و متخصص‌ها ...

تا حالا به کراشتون اعتراف کردین دوسش دارین؟💦🔥❤ #حوصله

تا حالا به کراشتون اعتراف کردین دوسش دارین؟💦🔥❤ #حوصله

🌵💚 آدمها را مرور که میکنی بیشتر از هر زمان دیگر تنها میشوی بدیِ اینکه آدمهای تنها روز به روز تنهاتر میشوند همین مرور افراد است وقتی تنهایی و حوصله ات سر میرود دیگران را ...

🌵💚 آدمها را مرور که میکنی بیشتر از هر زمان دیگر تنها میشوی بدیِ اینکه آدمهای تنها روز به روز تنهاتر میشوند همین مرور افراد است وقتی تنهایی و حوصله ات سر میرود دیگران را مرور میکنی و هرچقدر بیشتر مرورشان میکنی بیشتر از تنهاییت لذت میبری چه تلخ است ...

#بیکار_نباشیم 🐼 ↓ °•-------------------------------------•° بریـد اسـم خــودتـون رو یـا اسـم کسـی کـه دوسـش داریـن رو چــاپ کـنید. دقـت کنیـن کـه بایـد اسـمتون داخـلش تـو خـالی باشـه! بعـد داخـل اسـمتون رو گـل هـای خوشـگل گـوگـولی بکـشید ...

#بیکار_نباشیم 🐼 ↓ °•-------------------------------------•° بریـد اسـم خــودتـون رو یـا اسـم کسـی کـه دوسـش داریـن رو چــاپ کـنید. دقـت کنیـن کـه بایـد اسـمتون داخـلش تـو خـالی باشـه! بعـد داخـل اسـمتون رو گـل هـای خوشـگل گـوگـولی بکـشید و بـا مـداد رنـگ هـای مخـتلف (ترجـیحا رنـگ هـای شـاد) رنـگ کنـید، بـعد قسـمت هایـی ...

#صبر #حوصله #ترک کردن #خاطره تلخ #رابطه تلخ

#صبر #حوصله #ترک کردن #خاطره تلخ #رابطه تلخ