نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

خاذلین (۳ تصویر)

#خاذلین_امام_را_تنها_گذاشتند . امروزه برای #محرم بیش از آنکه نیاز باشد به #قاتلین_امام_حسین بپردازیم، باید به #خاذلین بپردازیم که #امام را در برابر دشمن #تنها_گذاشتند. اگر خاذلین نبودند قاتلین هیچگاه قدرت پیدا نمی‌کردند #حسین_را_محاصره_کنند. خاذلین همانهایی ...

#خاذلین_امام_را_تنها_گذاشتند . امروزه برای #محرم بیش از آنکه نیاز باشد به #قاتلین_امام_حسین بپردازیم، باید به #خاذلین بپردازیم که #امام را در برابر دشمن #تنها_گذاشتند. اگر خاذلین نبودند قاتلین هیچگاه قدرت پیدا نمی‌کردند #حسین_را_محاصره_کنند. خاذلین همانهایی بودند که #زیاد_سیاسی_نبودند یا #سیاست_سازش_را_ترجیح_میدادند . #سازشکار #مرگ_بر_منافق_و_سازشکار #عکس_نوشته_استاد #استاد_پناهیان #استاد #پناهیان

اصلی‌ترین حرف کربلا که مورد غفلت قرار می‌گیرد چیست؟ مقصر اصلی کربلا قاتلین نبودند، خاذلین بودند؛ آنها که یاری نکردند! نشستند و نگاه کردند! هیچکدام از ما امکان ندارد ما جزء قاتلین حسین(ع) قرار بگیریم، ...

اصلی‌ترین حرف کربلا که مورد غفلت قرار می‌گیرد چیست؟ مقصر اصلی کربلا قاتلین نبودند، خاذلین بودند؛ آنها که یاری نکردند! نشستند و نگاه کردند! هیچکدام از ما امکان ندارد ما جزء قاتلین حسین(ع) قرار بگیریم، اما جزء خاذلین چطور؟! ما علاوه بر قاتلان، باید خاذلان حسین(ع) را هم لعنت کنیم؛ ...

مقصر اصلی #کربلا قاتلین نبودند، #خاذلین بودند. آن‌ها که #یاری نکردند. نشستند و #نگاه کردند! هیچکدام از ما قرار نیست جزء قاتلین #حسین(ع) قرار بگیریم!، اما جزء خاذلین چطور؟ * استاد #پناهیان_ دانشگاه #تهران_ #محرم۹۵

مقصر اصلی #کربلا قاتلین نبودند، #خاذلین بودند. آن‌ها که #یاری نکردند. نشستند و #نگاه کردند! هیچکدام از ما قرار نیست جزء قاتلین #حسین(ع) قرار بگیریم!، اما جزء خاذلین چطور؟ * استاد #پناهیان_ دانشگاه #تهران_ #محرم۹۵