نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

خانه_ای_که_در_آن_مرده_بودم (۱ تصویر)

#معرفی_کتاب سایاکا با نشانه‌هایی که بعد از مرگ پدرش به دست آورد، تصمیم گرفت به دنبال سوال‌هایی برود که از کودکی در زندگی پرابهامش با آن‌ها روبرو بود. در این راه از دوست دوران نوجوانی ...

#معرفی_کتاب سایاکا با نشانه‌هایی که بعد از مرگ پدرش به دست آورد، تصمیم گرفت به دنبال سوال‌هایی برود که از کودکی در زندگی پرابهامش با آن‌ها روبرو بود. در این راه از دوست دوران نوجوانی اش میخواهد تا همراهی اش کند. این دو با پشتکار و کنجکاوی فراوان به نشانه ...