خاکیان_خدایی (۲۶۷۷ تصویر)

💢سیاهی چشم این شهید رو ندیدن🔹فصل پاییز از راه رسیده بود . سر...
۰

💢سیاهی چشم این شهید رو ندیدن🔹فصل پاییز از راه رسیده بود . سر...

#سردارشهیدحاج‌حسن‌تاجوکتویــی..  که در سفر عشق...خطِ پایانــ...
۰

#سردارشهیدحاج‌حسن‌تاجوکتویــی.. که در سفر عشق...خطِ پایانــ...

💢بی بی حکیمه(علیه السلام)🔹کیلومتر ها راه آمدیم تا به حرم اما...
۰

💢بی بی حکیمه(علیه السلام)🔹کیلومتر ها راه آمدیم تا به حرم اما...

💢هدف از پلیس شدن🔹بعد از آنکه درسش را در حوزه خواند برای خدمت...
۰

💢هدف از پلیس شدن🔹بعد از آنکه درسش را در حوزه خواند برای خدمت...

💢همه جوره خوب🔹#شهید_مهدی_جعفری فردی خوش رو، خوش خنده بود. به...
۰

💢همه جوره خوب🔹#شهید_مهدی_جعفری فردی خوش رو، خوش خنده بود. به...

📜 بخشی از وصیتتامه #شهید_احمد_رضاپور 🔹همیشه پشتیبان اسلام و ...
۱

📜 بخشی از وصیتتامه #شهید_احمد_رضاپور 🔹همیشه پشتیبان اسلام و ...

🌹سالگرد شهادت(ترور بیولوژیک) #شهید_آیت_الله_محمد_مهدی_ربانی_...
۰

🌹سالگرد شهادت(ترور بیولوژیک) #شهید_آیت_الله_محمد_مهدی_ربانی_...

.عکس حجله ای فرماندهدم غروب بود. عصر روز دوشنبه 9 تیر 1365چن...
۱

.عکس حجله ای فرماندهدم غروب بود. عصر روز دوشنبه 9 تیر 1365چن...

❁﷽❁ݪبخند خدا در نفس صبح عیاݩ اسٺبگـذار خـدا دست بہ قلبـت بگـ...
۱

❁﷽❁ݪبخند خدا در نفس صبح عیاݩ اسٺبگـذار خـدا دست بہ قلبـت بگـ...

دود‌ِ این‌ شهر‌ مرا‌ از‌ نفس‌ انداخته‌ است ؛ به‌ دم‌ و‌ بازد...
۰

دود‌ِ این‌ شهر‌ مرا‌ از‌ نفس‌ انداخته‌ است ؛ به‌ دم‌ و‌ بازد...

[ شرط اوݪ قدم آن است.... ڪہ #مجنوݩ باشے...✌️🏼💥]#خاکیان_خدایی...
۰

[ شرط اوݪ قدم آن است.... ڪہ #مجنوݩ باشے...✌️🏼💥]#خاکیان_خدایی...

هرگز نمیـرد ...آن ‌ڪـہ دلــشجلدِ " مشهد " است ...حتـی اگــر ...
۱

هرگز نمیـرد ...آن ‌ڪـہ دلــشجلدِ " مشهد " است ...حتـی اگــر ...

فلو أستطيعطرت إليك شوقاًو كيف يطيرمقصوص الجناح؟اگر ميتوانستم...
۰

فلو أستطيعطرت إليك شوقاًو كيف يطيرمقصوص الجناح؟اگر ميتوانستم...

نگذارعاشق #تُ این همه آشوب شود ...سمت #تُ  آمده ام حال دلم خ...
۰

نگذارعاشق #تُ این همه آشوب شود ...سمت #تُ آمده ام حال دلم خ...

قافلہ...قافلہ...گذشتیدومـــــا فقـط #نـظاره ڪردیمدور شدنـتــ...
۰

قافلہ...قافلہ...گذشتیدومـــــا فقـط #نـظاره ڪردیمدور شدنـتــ...

متنی زیبا و ادبی از شهید مظلوم آیت #شهید_الله_دکتر_بهشتی : م...
۰

متنی زیبا و ادبی از شهید مظلوم آیت #شهید_الله_دکتر_بهشتی : م...

‌ورود پیکر مطهر شهید « #نسیم_افغانی » به مشهد 🌷مراسم وداع با...
۳

‌ورود پیکر مطهر شهید « #نسیم_افغانی » به مشهد 🌷مراسم وداع با...

ورود پیکر مطهر #شهید_نسیم_افغانی به فرودگاه مشهد #خاکیان_خدا...
۰

ورود پیکر مطهر #شهید_نسیم_افغانی به فرودگاه مشهد #خاکیان_خدا...

صبح،احوالِ هواشعله برانگیز شده!اِی تَب انداخته بر پیکر خورشی...
۳

صبح،احوالِ هواشعله برانگیز شده!اِی تَب انداخته بر پیکر خورشی...