خسته (۸۷۱ تصویر)

🌵💚چگونه فکر می کنی پنهانی و به چشم نمی آیی؟تو که قطره بارانی...
۰

🌵💚چگونه فکر می کنی پنهانی و به چشم نمی آیی؟تو که قطره بارانی...

🌵💚به مــادرم بگوئیدآن جمعه دلگیربا ابر‌های خاکستریبا پنجره‌ه...
۰

🌵💚به مــادرم بگوئیدآن جمعه دلگیربا ابر‌های خاکستریبا پنجره‌ه...

🌵💚مشت می کوبم بر درپنجه می سایم بر پنجره هامن دچار خفقانم خف...
۰

🌵💚مشت می کوبم بر درپنجه می سایم بر پنجره هامن دچار خفقانم خف...

🌵💚تکه ای از روحم خیلی درد می کند!آنجایش که...پر بود از شیطنت...
۰

🌵💚تکه ای از روحم خیلی درد می کند!آنجایش که...پر بود از شیطنت...

🌵💚من فکر نمی‌کنم که اندوهِ یک آدم به هنگامِ ترکِ چیزی ناشی ا...
۰

🌵💚من فکر نمی‌کنم که اندوهِ یک آدم به هنگامِ ترکِ چیزی ناشی ا...

#مست_صدآش بودم هوشیار شدم دیدم خیلی وقته  رفته😅💔
۲

#مست_صدآش بودم هوشیار شدم دیدم خیلی وقته رفته😅💔

😢💔#خسته
۰

😢💔#خسته

.......................... #عکس_پروفایل #عکس_نوشته #عکس #عکس...
۱

.......................... #عکس_پروفایل #عکس_نوشته #عکس #عکس...

.......................... #عکس_پروفایل #عکس_نوشته #عکس #عکس...
۰

.......................... #عکس_پروفایل #عکس_نوشته #عکس #عکس...

.......................... #عکس_پروفایل #عکس_نوشته #عکس #عکس...
۰

.......................... #عکس_پروفایل #عکس_نوشته #عکس #عکس...

🌵💚دلم می گیرد."دلم" برای "دلم" می گیرد برای غربت غریبانه اش ...
۰

🌵💚دلم می گیرد."دلم" برای "دلم" می گیرد برای غربت غریبانه اش ...

آدم هایِ امروز ، دفتر خاطرات ندارند !درد دل ها ، مجازی شده ،...
۶

آدم هایِ امروز ، دفتر خاطرات ندارند !درد دل ها ، مجازی شده ،...

🌵نمی گذرددلم از تو...در عجبماینگونه کهدوستت دارم...نه در آغو...
۰

🌵نمی گذرددلم از تو...در عجبماینگونه کهدوستت دارم...نه در آغو...

ویسگون
۰

ویسگون

#خسته #دپ #غمگین #عکس_نوشته
۰

#خسته #دپ #غمگین #عکس_نوشته

People are like music, some speak truth, others are just noi...
۰

People are like music, some speak truth, others are just noi...

خستم
۰

خستم

چندوقتیه مشکلات از سروکولمون بالا میرهتنش استرساضطرابهرچی که...
۶

چندوقتیه مشکلات از سروکولمون بالا میرهتنش استرساضطرابهرچی که...

اینم هما با یه شکل متفاوت👸🏻😄 #هما #می #ظهر #خسته #تنها #🖤 #ج...
۲۰

اینم هما با یه شکل متفاوت👸🏻😄 #هما #می #ظهر #خسته #تنها #🖤 #ج...