نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

خـدا (۳۶ تصویر)

هر سـیاستـمداری یا بهتر بگویم هر انسـانی ، برای رفتار و مشـی خود یک محـور و نـگرانی و یک ملاک قضاوت دارد. نگرانی مـیرزا کوچک خـان جنگلی ، قضاوت تاریخ بود. او همـیشه نـگران داوریِ ...

هر سـیاستـمداری یا بهتر بگویم هر انسـانی ، برای رفتار و مشـی خود یک محـور و نـگرانی و یک ملاک قضاوت دارد. نگرانی مـیرزا کوچک خـان جنگلی ، قضاوت تاریخ بود. او همـیشه نـگران داوریِ آیندگان درباره خود بـود. نگـرانی مصــدق ، مردم بود. نگـرانیِ شـاه ، قضاوت و برداشت ...

مهربانی را از خدایی بیاموزیم که بی هیچ توقعی عشق می ورزد ...... خدای مهربانی ها دوستت دارم ........ 🌸 💓 🌸 💓 🌸 💓 🌸 💓 🌸 💓 🌸 💓 🌸 💓 🌸 💓 ...

مهربانی را از خدایی بیاموزیم که بی هیچ توقعی عشق می ورزد ...... خدای مهربانی ها دوستت دارم ........ 🌸 💓 🌸 💓 🌸 💓 🌸 💓 🌸 💓 🌸 💓 🌸 💓 🌸 💓 🌸 💓 #عشق_ورزیدن_ناب_ترین_حس_دنیاسـت #حـس_ناب #خـدا #مهربانـــــــــی🌻

#پاییــز مے‌رسد ڪہ مرا مبتلا ڪند با رنــگ‌هاے تــازه مــرا آشنـا ڪند پاییــز مے‌رسد ڪہ همـانند سـال پیـش خود را دوبـاره در دلِ قـالیچـہ جا ڪند او مے‌رسد ڪہ از پسِ نُه مــاه انتظـار رازِ ...

#پاییــز مے‌رسد ڪہ مرا مبتلا ڪند با رنــگ‌هاے تــازه مــرا آشنـا ڪند پاییــز مے‌رسد ڪہ همـانند سـال پیـش خود را دوبـاره در دلِ قـالیچـہ جا ڪند او مے‌رسد ڪہ از پسِ نُه مــاه انتظـار رازِ درخت بــاغچـــہ را برمــلا ڪند او قـول داده اسـت ڪہ امسـال از سـفر اندوه‌هـــاے تــازه ...

با سـپردن هــمه چیز به دستانِ گرمِ #خـدا خودت رو برای فردایی بهـــتر آماده ڪن.✨ 🍃 🌸 🍃

با سـپردن هــمه چیز به دستانِ گرمِ #خـدا خودت رو برای فردایی بهـــتر آماده ڪن.✨ 🍃 🌸 🍃

🌺 تا #خـدا هست هیچ لحظه اےآنقـــــدر سخت نمیشه ڪه نشه تحــملش ڪرد .🌺 ✨ شـدنی ها رو انجام بده و تـمام #نشدنیهات رو به خدا بسپار.✨ 🍃 🌺 🍃

🌺 تا #خـدا هست هیچ لحظه اےآنقـــــدر سخت نمیشه ڪه نشه تحــملش ڪرد .🌺 ✨ شـدنی ها رو انجام بده و تـمام #نشدنیهات رو به خدا بسپار.✨ 🍃 🌺 🍃

لبخنــد دلنشینش نشان از آرامش دل دارد وقتے دلت با #خـدا باشد لبانت همیشه می خندد ... #سردارشهید_احد_مقیمی مسئول ستاد لشکر۳۱عاشورا #خاکیان_خدایی

لبخنــد دلنشینش نشان از آرامش دل دارد وقتے دلت با #خـدا باشد لبانت همیشه می خندد ... #سردارشهید_احد_مقیمی مسئول ستاد لشکر۳۱عاشورا #خاکیان_خدایی

رفتـن #ِبعضے ها؛ یا نــه! اینطـور بگویـم: بعضــے #رفتـن ها؛ فـــرق میڪنـد جنـسش انگار #خـدا براے بعضے بنده هایش! #آغوشـش را بـاز ڪرده اس #خاکیان_خدایی

رفتـن #ِبعضے ها؛ یا نــه! اینطـور بگویـم: بعضــے #رفتـن ها؛ فـــرق میڪنـد جنـسش انگار #خـدا براے بعضے بنده هایش! #آغوشـش را بـاز ڪرده اس #خاکیان_خدایی

❊﷽❊ هیچ #گناهے را ڪوچڪ نشمارید وبہ ڪوچڪے آن نگاه نڪنید نگاه ڪنید ببینید #مخالفت چہ ڪسے راڪردیدشایدغضب خدا درهمین گناه باشداز #آن_طرف هیچ عبادتے راهم ڪوچڪ نشماریدشاید رضایت #خـدا درهمین عبادت باشد

❊﷽❊ هیچ #گناهے را ڪوچڪ نشمارید وبہ ڪوچڪے آن نگاه نڪنید نگاه ڪنید ببینید #مخالفت چہ ڪسے راڪردیدشایدغضب خدا درهمین گناه باشداز #آن_طرف هیچ عبادتے راهم ڪوچڪ نشماریدشاید رضایت #خـدا درهمین عبادت باشد

هـدیہ #خـدا روی زمین بہ من {ط}ویی∞^.^💗 🍉 🍾 🏖 🏩

هـدیہ #خـدا روی زمین بہ من {ط}ویی∞^.^💗 🍉 🍾 🏖 🏩

🔸 #مجید نام زیباے #خـدا @afsaran_javan متاسفانه با #تمسخر این نام زیبا و صدا زدن #حیوان باعث شدن برخی دچار ناراحتی و خجالت شوند #فضای_مجازی بجای اینکه #فرهنگ مارا بهتر کند! دین ما را نشانه ...

🔸 #مجید نام زیباے #خـدا @afsaran_javan متاسفانه با #تمسخر این نام زیبا و صدا زدن #حیوان باعث شدن برخی دچار ناراحتی و خجالت شوند #فضای_مجازی بجای اینکه #فرهنگ مارا بهتر کند! دین ما را نشانه گرفته... --------------- با نشـر ایـن پسـت ، روشـنگری کنید 🆔 @afsaran_javan

💓 #پـــروردگـــارانـــہ💓 بـه #خـدا کـه وصـل شـوے#آرامـش وجـودت را فـرا مـیـگـیـرد......🌷 نـه بـه راحـتـے #مـیـرنـجـی و نـه بـه آسـانـے #مـیـرنـجـانـے........ #آرامـش سـهـم دلـهـایـیـسـت کـه در تـصـرف #خـداسـت....🍃 🌷 #شــبــتـــون_خـــدایــــے✋ 🌟 http://sapp.ir/rahrovanshohada8 🌟 🌺 رَهْــرُوان شُــهَــدا۸🌺

💓 #پـــروردگـــارانـــہ💓 بـه #خـدا کـه وصـل شـوے#آرامـش وجـودت را فـرا مـیـگـیـرد......🌷 نـه بـه راحـتـے #مـیـرنـجـی و نـه بـه آسـانـے #مـیـرنـجـانـے........ #آرامـش سـهـم دلـهـایـیـسـت کـه در تـصـرف #خـداسـت....🍃 🌷 #شــبــتـــون_خـــدایــــے✋ 🌟 http://sapp.ir/rahrovanshoh... 🌟 🌺 رَهْــرُوان شُــهَــدا۸🌺

به غیـرت #علی قسم که فخر زن #حجـاب اوست به جای دیده های شوم نظاره #خـدا به اوست 🔻 | @ourallah 🍂 🍁

به غیـرت #علی قسم که فخر زن #حجـاب اوست به جای دیده های شوم نظاره #خـدا به اوست 🔻 | @ourallah 🍂 🍁

. #دلَم نه برای #شمـا کہ برای مهربانےهایتان #تنگ است برای قلـب های پاکے ڪہ لبریـز از عشق #خـدا بود ... #ڪجایید_مردان_خدایی #شهید_حاج_حـسـن_تمـیمـی @shahidestaan

. #دلَم نه برای #شمـا کہ برای مهربانےهایتان #تنگ است برای قلـب های پاکے ڪہ لبریـز از عشق #خـدا بود ... #ڪجایید_مردان_خدایی #شهید_حاج_حـسـن_تمـیمـی @shahidestaan

#شهادت یعنی زندگی ڪن ، امّــا فقط براۍ خدا... اگر شهادت می خواهید زندگی کنید فقط براۍ #خـدا.. #شهید_محمودرضا_بیضائی #رفیق_شهید_من #مدافع_حرم #شهادت #شهید #شهدا

#شهادت یعنی زندگی ڪن ، امّــا فقط براۍ خدا... اگر شهادت می خواهید زندگی کنید فقط براۍ #خـدا.. #شهید_محمودرضا_بیضائی #رفیق_شهید_من #مدافع_حرم #شهادت #شهید #شهدا

👌 تہ ،تہ،تہ‌همہ‌ے ناامیدِ ها.. نداشتن ها.. نخواستن ها.. نبودن ها.. وبن بستــ‌ها،نرسیدنها، ✨ #خـدا✨ را دارے که آغوشش را برایتـــ بازکرده استـــ... ناامیدے چرا؟؟

👌 تہ ،تہ،تہ‌همہ‌ے ناامیدِ ها.. نداشتن ها.. نخواستن ها.. نبودن ها.. وبن بستــ‌ها،نرسیدنها، ✨ #خـدا✨ را دارے که آغوشش را برایتـــ بازکرده استـــ... ناامیدے چرا؟؟

با سپـردن همـه چیــز به دستان گرم #خـدا خـودت را برای فردایی بهتر آماده کن آنوقت زیباتر از همیشه نفس می کشی زیباتر از همیشه می بینی

با سپـردن همـه چیــز به دستان گرم #خـدا خـودت را برای فردایی بهتر آماده کن آنوقت زیباتر از همیشه نفس می کشی زیباتر از همیشه می بینی

#امـروز🌅 #یکمـ💫 #خندیدمـ😹 #خـدا🙊 #گفتـ👽 #شبـ🌌 #بشهـ💫 #باتـ👉 #تصویهـ✌ #میکنمـ👌

#امـروز🌅 #یکمـ💫 #خندیدمـ😹 #خـدا🙊 #گفتـ👽 #شبـ🌌 #بشهـ💫 #باتـ👉 #تصویهـ✌ #میکنمـ👌

👧 🏻 ولــــم کــن #اعـصـاب نـدارمـ😡 👨 🏻 ای #بـابـا چـرا میـزنی اخه😞 👧 🏻 نمیتـونستـی دیشـبـ مـواظبـ بــاشی؟ای #خـدا منـ هنـو بچـم😭 👨 🏻 عـزیـزه #دلـم حالا دیگه کاریه که شـده☹ ️ 👧 🏻 ...

👧 🏻 ولــــم کــن #اعـصـاب نـدارمـ😡 👨 🏻 ای #بـابـا چـرا میـزنی اخه😞 👧 🏻 نمیتـونستـی دیشـبـ مـواظبـ بــاشی؟ای #خـدا منـ هنـو بچـم😭 👨 🏻 عـزیـزه #دلـم حالا دیگه کاریه که شـده☹ ️ 👧 🏻 منـ الـان بچه هستمـ #نمیخــواستم...مگه خـودم چنـد سـالمه😭 👨 🏻 بچهـ واسهـ #زنـدگی هر زنـ ...

#امـروز🌅 #یکمـ💫 #خندیدمـ😹 #خـدا🙊 #گفتـ👽 #شبـ🌌 #بشهـ💫 #باتـ👉 #تصویهـ✌ #میکنمـ👌

#امـروز🌅 #یکمـ💫 #خندیدمـ😹 #خـدا🙊 #گفتـ👽 #شبـ🌌 #بشهـ💫 #باتـ👉 #تصویهـ✌ #میکنمـ👌