خلوص (۱۳ تصویر)

#کتاب #بخون #بگوبباردباران #شهید #شهادت #حق #حقیقت #نفاق #خل...
۳

#کتاب #بخون #بگوبباردباران #شهید #شهادت #حق #حقیقت #نفاق #خل...

جرم من آن است که‌ حرف‌هایم را زودتر از زمان میزنم.(شهید دیال...
۰

جرم من آن است که‌ حرف‌هایم را زودتر از زمان میزنم.(شهید دیال...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#شهید_محمدرضا_تورجی_زادهوقتی که #امام_خمینی حکم دادند که برا...
۱

#شهید_محمدرضا_تورجی_زادهوقتی که #امام_خمینی حکم دادند که برا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

دوستان در رابطه با یکی از #مواد_غذای همیشگی که هر روزه در مص...
۰

دوستان در رابطه با یکی از #مواد_غذای همیشگی که هر روزه در مص...

کتمان کردن یا افشا کردن؟؟؟؟شهید آوینی::tulip::sparkles:مردان...
۰

کتمان کردن یا افشا کردن؟؟؟؟شهید آوینی::tulip::sparkles:مردان...

آن روزها #سلفے نبود!ڪه اگر هم بود، فرق داشت؛#صفا و #خلوص را ...
۰

آن روزها #سلفے نبود!ڪه اگر هم بود، فرق داشت؛#صفا و #خلوص را ...

در هر #شغلی که هستیم اگر ذره ای عدم #خلوص در ما باشد ، سقوط ...
۰

در هر #شغلی که هستیم اگر ذره ای عدم #خلوص در ما باشد ، سقوط ...

‍ :down-pointing_red_triangle:نکته ای در مورد تأثیر #خلوص در...
۱

‍ :down-pointing_red_triangle:نکته ای در مورد تأثیر #خلوص در...

برخی #اعتماد_به_سقف دارند!دچار #غرور می شوند و گویی خود #خال...
۱

برخی #اعتماد_به_سقف دارند!دچار #غرور می شوند و گویی خود #خال...

کَـفَـه#خلوص
۱۸

کَـفَـه#خلوص

من مسلمانِ #مسلمانِ #مسلمانم ولی؛مشکلم این است ، گاهی #قبله ...
۳

من مسلمانِ #مسلمانِ #مسلمانم ولی؛مشکلم این است ، گاهی #قبله ...