خنثی (۲۱ تصویر)

امروز اومدم جواب سوال خیلی از شماهارو بدم که... ❓👇🏻👇🏻👇🏻❓چه ت...
۱

امروز اومدم جواب سوال خیلی از شماهارو بدم که... ❓👇🏻👇🏻👇🏻❓چه ت...

حال من خوب است اما در حالت خنثی به سر میبرم!نه خوشحالم ، نه ...

حال من خوب است اما در حالت خنثی به سر میبرم!نه خوشحالم ، نه ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

:sparkles:﷽:sparkles::heavy_black_heart:️:sparkles:چهارتا ذک...

:sparkles:﷽:sparkles::heavy_black_heart:️:sparkles:چهارتا ذک...

#زنــــدگی #خنثی
۲

#زنــــدگی #خنثی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

حس من به اطرافم یه حس #خنثی یه چیزی بین احساس و بی احساسی......
۱

حس من به اطرافم یه حس #خنثی یه چیزی بین احساس و بی احساسی......

حس من به اطرافمیه حس #خنثییه چیزی بین احساس و بی احساسی...مث...

حس من به اطرافمیه حس #خنثییه چیزی بین احساس و بی احساسی...مث...

حس من به اطرافمیه حس #خنثییه چیزی بین احساس و بی احساسی...مث...

حس من به اطرافمیه حس #خنثییه چیزی بین احساس و بی احساسی...مث...

:fire::fire::fire::fire:..:fire:️سوال:آیا #گناه :imp: باعث ب...
۱

:fire::fire::fire::fire:..:fire:️سوال:آیا #گناه :imp: باعث ب...

#حالم خوب است اما در حالت خنثی به سر میبرم...#نه خوشحالم... ...
۲۵

#حالم خوب است اما در حالت خنثی به سر میبرم...#نه خوشحالم... ...

﷽فضای مجازی،فضای #آشوب دل هاست!اینجا ذهن ها برای #انفجار آما...

﷽فضای مجازی،فضای #آشوب دل هاست!اینجا ذهن ها برای #انفجار آما...

شهید علی اصغر صادقیفرمانده تیپ یک ثارالله لشکر ۱۰ حضرت سیدال...

شهید علی اصغر صادقیفرمانده تیپ یک ثارالله لشکر ۱۰ حضرت سیدال...