خودت (۳۸۲ تصویر)

گاهی اوقات لازم استگوشه‌ی #دنجی بروی و با #خودت #خلوت کنی . ...
۲۶

گاهی اوقات لازم استگوشه‌ی #دنجی بروی و با #خودت #خلوت کنی . ...

#پودرسیر #خودت‌درست‌کن

#پودرسیر #خودت‌درست‌کن

بهش فکر کن

بهش فکر کن

تو #خودت باش و پادشاهی کن...
۹۴

تو #خودت باش و پادشاهی کن...

قرار نیست جواب همه را بدهیمقرار نیست همه را خوشحال کنیمقرار ...

قرار نیست جواب همه را بدهیمقرار نیست همه را خوشحال کنیمقرار ...

اگر برای نگه داشتن #عزت_نفست هر چیزی رااز دست بدهی، می ارزد....

اگر برای نگه داشتن #عزت_نفست هر چیزی رااز دست بدهی، می ارزد....

جسارت داشته باش و زندگی کن ...اما جوری که #خودت دوست داری ،ن...
۲

جسارت داشته باش و زندگی کن ...اما جوری که #خودت دوست داری ،ن...

« بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ »خداجان!!!!یڪ استڪان...
۲

« بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ »خداجان!!!!یڪ استڪان...

#حس_خوببعضی وقتا واسه خودت کادو بخر و خودت رو خوشحال کن ،این...
۲

#حس_خوببعضی وقتا واسه خودت کادو بخر و خودت رو خوشحال کن ،این...

گفت: "بخاطر #خودت از #تو دست کشیدم،برای اینکه بیشتر #آسیب نب...
۱۱

گفت: "بخاطر #خودت از #تو دست کشیدم،برای اینکه بیشتر #آسیب نب...

من ملکه دنیای خودم هستم👑👸 #عشق #ملکه #زهرا #خودم #باحال #طنز...
۲

من ملکه دنیای خودم هستم👑👸 #عشق #ملکه #زهرا #خودم #باحال #طنز...

مگر میشود #ترا دوست نداشتمگر میشودهر لحظه #دلتنگ نگاه تو نشد...

مگر میشود #ترا دوست نداشتمگر میشودهر لحظه #دلتنگ نگاه تو نشد...

گاهی آدما دلشون می‌خواد ازشون #سوال پرسیده بشه!مثلا #پیام بد...
۵۴

گاهی آدما دلشون می‌خواد ازشون #سوال پرسیده بشه!مثلا #پیام بد...

𖥘⃟🖤 #senhora╰̶̽͟͞⚡️̶͓͟͞ ░⃟ اگر برای نگه داشتن #عزت_نفست هر چ...
۹

𖥘⃟🖤 #senhora╰̶̽͟͞⚡️̶͓͟͞ ░⃟ اگر برای نگه داشتن #عزت_نفست هر چ...

گاهی آدما دلشون می‌خواد ازشون #سوال پرسیده بشه!مثلا #پیام بد...
۱

گاهی آدما دلشون می‌خواد ازشون #سوال پرسیده بشه!مثلا #پیام بد...

digikala