نسخه وب بازار مستقیم

درسته (۱۱ تصویر)

#درسته دخترااا؟ #جذاب #عکس_نوشته

#درسته دخترااا؟ #جذاب #عکس_نوشته

صبح این حرفهای آقای ایمان اکبرآبادی رو دیدم لحظه‌ای پیش خودم گفتم: چه تندرو! ولی امشب با #یقین میگم تک تک جمله هاش کاملا #درسته... معنی حرفهای ایشون رو شاید شما درک نکنید ولی اون ...

صبح این حرفهای آقای ایمان اکبرآبادی رو دیدم لحظه‌ای پیش خودم گفتم: چه تندرو! ولی امشب با #یقین میگم تک تک جمله هاش کاملا #درسته... معنی حرفهای ایشون رو شاید شما درک نکنید ولی اون مردم سیستان بلوچستان اهالی روستاهای دور افتاده ما لب مرزی ها خیلی خوب درک می‌کنیم ...

آپدیت توییتر بی تی اس | وی “دوست من تولدت مبارک 📸 👍 🏻 #آره #درسته #این هیونگه #کیم تهیونگه #درسته #تولدت مبارک و #دوباره #عکس خوشگل #ازت میگیرم” _ #Twitter

آپدیت توییتر بی تی اس | وی “دوست من تولدت مبارک 📸 👍 🏻 #آره #درسته #این هیونگه #کیم تهیونگه #درسته #تولدت مبارک و #دوباره #عکس خوشگل #ازت میگیرم” _ #Twitter

آپدیت توییتر تهیونگ: تولدت مبارک دوستم 📸 👍 #آره #درسته #این هیونگه #کیم ته‌هیونگه #درسته #تولدت مبارک و #دوباره #عکس خوشگل #ازت میگیرم #بی_تی_اس #جیمین #تولد bts

آپدیت توییتر تهیونگ: تولدت مبارک دوستم 📸 👍 #آره #درسته #این هیونگه #کیم ته‌هیونگه #درسته #تولدت مبارک و #دوباره #عکس خوشگل #ازت میگیرم #بی_تی_اس #جیمین #تولد bts

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: #درسته فرصت نشد یه بار با خیالِ راحت دستاتوبگیرم..‌. تو هم دستت بر لایه موهام ... ولی تو خوب درد شدی رفتی تو جونم :)

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: #درسته فرصت نشد یه بار با خیالِ راحت دستاتوبگیرم..‌. تو هم دستت بر لایه موهام ... ولی تو خوب درد شدی رفتی تو جونم :)

آقا پسر #برند_پوش #خوشتیپ ... #درسته .... شما به قول خودتون از ما #باکلاس ترین اخه ماه #دهاتییم و شما #بالاشهرنشین ما#صورتمون رو آفتاب سوزنده وشما صورتتون صاف و اینه ست .... ما لباسمون سادست ...

آقا پسر #برند_پوش #خوشتیپ ... #درسته .... شما به قول خودتون از ما #باکلاس ترین اخه ماه #دهاتییم و شما #بالاشهرنشین ما#صورتمون رو آفتاب سوزنده وشما صورتتون صاف و اینه ست .... ما لباسمون سادست و عادی ولی شما همه لباسات #مارکه و #برند ..... شما ماشین اخرین مدل سواری ...

#درسته که#گناه#دارم،ولی گناه دارم!سر به زیر تر از #همیشه

#درسته که#گناه#دارم،ولی گناه دارم!سر به زیر تر از #همیشه

اکثر کسانی# که سنی ازشون گذشته# و دیگران بهشون #احترام میذارن و در جواب #حرفاشون #هیچی نمیگن #فکر میکنن همه حرفاشون #درسته

اکثر کسانی# که سنی ازشون گذشته# و دیگران بهشون #احترام میذارن و در جواب #حرفاشون #هیچی نمیگن #فکر میکنن همه حرفاشون #درسته

#هوالعشــــــق زنهـــــــــا موجوداتـےشڪننده وحساسند لازم است انهارانوازش ڪرد،به حالاتشان توجه ڪرد زنهـــــــــا نیازمند یڪ پناهگاه هستند ڪه به اوتڪیه ڪنند وهروقت رنجیده وناراحت شدند بازوهای پناهگاهشان بشود تنها مڪان مناسب برای اشڪهایشان... زنهـــــــــا موجودات ظریف ...

#هوالعشــــــق زنهـــــــــا موجوداتـےشڪننده وحساسند لازم است انهارانوازش ڪرد،به حالاتشان توجه ڪرد زنهـــــــــا نیازمند یڪ پناهگاه هستند ڪه به اوتڪیه ڪنند وهروقت رنجیده وناراحت شدند بازوهای پناهگاهشان بشود تنها مڪان مناسب برای اشڪهایشان... زنهـــــــــا موجودات ظریف وڪوچیڪـےڪه قلبهاشون میتونه امن ترین مڪان برای یاد همسرشون باشه... درسته گاهـے... بـےحوصله،غصه دار،خسته،غرغرو و ...