نسخه وب بازار مستقیم

درس_های_فاطمیه (۲۲ تصویر)

『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』 #سیل #سیل_مهربانی #سیستان_و_بلوچستان 💌 راه های کمک به هموطنان عزیزمان: 🌙 هلال احمر 💳 ۶١٠۴٣٣٧٩٩٩٩٩٩٩٩۶ بانک ملت 💳 ۵٨٩۴۶٣١٨۵٠٢۵٩٧٣٠ بانک رفاه 📱 کد واریز با تلفن همراه #۱۱۲٭ 💰 ٩٩٩٩٩ واریز نقدی ...

『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』 #سیل #سیل_مهربانی #سیستان_و_بلوچستان 💌 راه های کمک به هموطنان عزیزمان: 🌙 هلال احمر 💳 ۶١٠۴٣٣٧٩٩٩٩٩٩٩٩۶ بانک ملت 💳 ۵٨٩۴۶٣١٨۵٠٢۵٩٧٣٠ بانک رفاه 📱 کد واریز با تلفن همراه #۱۱۲٭ 💰 ٩٩٩٩٩ واریز نقدی 📮 کمیته امداد 💳 ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۱۰۰۰ بانک ملت 📱 کد واریز با تلفن همراه #۱*۸۸۷۷* 💰 ...

『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』 ▫ ️ https://eitaa.com/gallerymazhabi ✰آرشیو عظیم محتوای مذهبی،روشنگری،علمی،سرگرمی و.... ✪ www.samtebehesht.ir ✪ ░ ویژه نشر در شبکه های اجتماعی ░ ▒ کپی آزاد ▒ ✥موارد تگ شده در سایت موجود می باشد. ◕‿◕ ...

『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』 ▫ ️ https://eitaa.com/galleryma... ✰آرشیو عظیم محتوای مذهبی،روشنگری،علمی،سرگرمی و.... ✪ www.samtebehesht.ir ✪ ░ ویژه نشر در شبکه های اجتماعی ░ ▒ کپی آزاد ▒ ✥موارد تگ شده در سایت موجود می باشد. ◕‿◕ ♡❀سمت بهشت تقدیم میکند❀♡ ◕‿◕ #سمت_بهشت #عکس_مذهبی #عکس_نوشته_مذهبی #فلش_کارت_مذهبی #مجموعه_های_نمایشگاهی #تصویر_مذهبی #تصاویر_مذهبی #مرجع_دانلود_عکس_با_لینک_مستقیم #گالری_تصاویر_مذهبی #گالری_عکس_نوشته ...

『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』 ▫ ️ https://eitaa.com/gallerymazhabi ✰آرشیو عظیم محتوای مذهبی،روشنگری،علمی،سرگرمی و.... ✪ www.samtebehesht.ir ✪ ░ ویژه نشر در شبکه های اجتماعی ░ ▒ کپی آزاد ▒ ✥موارد تگ شده در سایت موجود می باشد. ◕‿◕ ...

『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』 ▫ ️ https://eitaa.com/galleryma... ✰آرشیو عظیم محتوای مذهبی،روشنگری،علمی،سرگرمی و.... ✪ www.samtebehesht.ir ✪ ░ ویژه نشر در شبکه های اجتماعی ░ ▒ کپی آزاد ▒ ✥موارد تگ شده در سایت موجود می باشد. ◕‿◕ ♡❀سمت بهشت تقدیم میکند❀♡ ◕‿◕ #سمت_بهشت #عکس_مذهبی #عکس_نوشته_مذهبی #فلش_کارت_مذهبی #مجموعه_های_نمایشگاهی #تصویر_مذهبی #تصاویر_مذهبی #مرجع_دانلود_عکس_با_لینک_مستقیم #گالری_تصاویر_مذهبی #گالری_عکس_نوشته ...

『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』 ▫ ️ https://eitaa.com/gallerymazhabi ✰آرشیو عظیم محتوای مذهبی،روشنگری،علمی،سرگرمی و.... ✪ www.samtebehesht.ir ✪ ░ ویژه نشر در شبکه های اجتماعی ░ ▒ کپی آزاد ▒ ✥موارد تگ شده در سایت موجود می باشد. ◕‿◕ ...

『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』 ▫ ️ https://eitaa.com/galleryma... ✰آرشیو عظیم محتوای مذهبی،روشنگری،علمی،سرگرمی و.... ✪ www.samtebehesht.ir ✪ ░ ویژه نشر در شبکه های اجتماعی ░ ▒ کپی آزاد ▒ ✥موارد تگ شده در سایت موجود می باشد. ◕‿◕ ♡❀سمت بهشت تقدیم میکند❀♡ ◕‿◕ #سمت_بهشت #عکس_مذهبی #عکس_نوشته_مذهبی #فلش_کارت_مذهبی #مجموعه_های_نمایشگاهی #تصویر_مذهبی #تصاویر_مذهبی #مرجع_دانلود_عکس_با_لینک_مستقیم #گالری_تصاویر_مذهبی #گالری_عکس_نوشته ...

『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』 ▫ ️ https://eitaa.com/gallerymazhabi ✰آرشیو عظیم محتوای مذهبی،روشنگری،علمی،سرگرمی و.... ✪ www.samtebehesht.ir ✪ ░ ویژه نشر در شبکه های اجتماعی ░ ▒ کپی آزاد ▒ ✥موارد تگ شده در سایت موجود می باشد. ◕‿◕ ...

『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』 ▫ ️ https://eitaa.com/galleryma... ✰آرشیو عظیم محتوای مذهبی،روشنگری،علمی،سرگرمی و.... ✪ www.samtebehesht.ir ✪ ░ ویژه نشر در شبکه های اجتماعی ░ ▒ کپی آزاد ▒ ✥موارد تگ شده در سایت موجود می باشد. ◕‿◕ ♡❀سمت بهشت تقدیم میکند❀♡ ◕‿◕ #سمت_بهشت #عکس_مذهبی #عکس_نوشته_مذهبی #فلش_کارت_مذهبی #مجموعه_های_نمایشگاهی #تصویر_مذهبی #تصاویر_مذهبی #مرجع_دانلود_عکس_با_لینک_مستقیم #گالری_تصاویر_مذهبی #گالری_عکس_نوشته ...

『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』 ▫ ️ https://eitaa.com/gallerymazhabi ✰آرشیو عظیم محتوای مذهبی،روشنگری،علمی،سرگرمی و.... ✪ www.samtebehesht.ir ✪ ░ ویژه نشر در شبکه های اجتماعی ░ ▒ کپی آزاد ▒ ✥موارد تگ شده در سایت موجود می باشد. ◕‿◕ ...

『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』 ▫ ️ https://eitaa.com/galleryma... ✰آرشیو عظیم محتوای مذهبی،روشنگری،علمی،سرگرمی و.... ✪ www.samtebehesht.ir ✪ ░ ویژه نشر در شبکه های اجتماعی ░ ▒ کپی آزاد ▒ ✥موارد تگ شده در سایت موجود می باشد. ◕‿◕ ♡❀سمت بهشت تقدیم میکند❀♡ ◕‿◕ #سمت_بهشت #عکس_مذهبی #عکس_نوشته_مذهبی #فلش_کارت_مذهبی #مجموعه_های_نمایشگاهی #تصویر_مذهبی #تصاویر_مذهبی #مرجع_دانلود_عکس_با_لینک_مستقیم #گالری_تصاویر_مذهبی #گالری_عکس_نوشته ...

『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』 ▫ ️ https://eitaa.com/gallerymazhabi ✰آرشیو عظیم محتوای مذهبی،روشنگری،علمی،سرگرمی و.... ✪ www.samtebehesht.ir ✪ ░ ویژه نشر در شبکه های اجتماعی ░ ▒ کپی آزاد ▒ ✥موارد تگ شده در سایت موجود می باشد. ◕‿◕ ...

『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』 ▫ ️ https://eitaa.com/galleryma... ✰آرشیو عظیم محتوای مذهبی،روشنگری،علمی،سرگرمی و.... ✪ www.samtebehesht.ir ✪ ░ ویژه نشر در شبکه های اجتماعی ░ ▒ کپی آزاد ▒ ✥موارد تگ شده در سایت موجود می باشد. ◕‿◕ ♡❀سمت بهشت تقدیم میکند❀♡ ◕‿◕ #سمت_بهشت #عکس_مذهبی #عکس_نوشته_مذهبی #فلش_کارت_مذهبی #مجموعه_های_نمایشگاهی #تصویر_مذهبی #تصاویر_مذهبی #مرجع_دانلود_عکس_با_لینک_مستقیم #گالری_تصاویر_مذهبی #گالری_عکس_نوشته ...

『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』 ✰آرشیو عظیم محتوای مذهبی،روشنگری،علمی،سرگرمی و.... ✪ www.samtebehesht.ir ✪ کمک از طریق دفتر مقام معظم رهبری http://www.leader.ir/fa/monies ░ ویژه نشر در شبکه های اجتماعی ░ ▒ کپی آزاد ▒ ✥موارد تگ شده در ...

『❈ #بسم_الله_الرحمن_الرحیم ❈』 ✰آرشیو عظیم محتوای مذهبی،روشنگری،علمی،سرگرمی و.... ✪ www.samtebehesht.ir ✪ کمک از طریق دفتر مقام معظم رهبری http://www.leader.ir/fa/monies ░ ویژه نشر در شبکه های اجتماعی ░ ▒ کپی آزاد ▒ ✥موارد تگ شده در سایت موجود می باشد. ◕‿◕ ♡❀سمت بهشت تقدیم میکند❀♡ ◕‿◕ #سمت_بهشت #عکس_مذهبی #عکس_نوشته_مذهبی #فلش_کارت_مذهبی #مجموعه_های_نمایشگاهی ...

‌ ●■ نتیجه بی‌تفاوتی ■● درس های فاطمیه •●• قســـ⑭ـــمت ◆❥◆✧◆❥◆ ※ فشار های غاصبین فدک روز به روز افزایش می‌یافت! ∗ مردم مدینه با توجه به ترس و برای حفظ مقام خود اکثرا چیزی ...

‌ ●■ نتیجه بی‌تفاوتی ■● درس های فاطمیه •●• قســـ⑭ـــمت ◆❥◆✧◆❥◆ ※ فشار های غاصبین فدک روز به روز افزایش می‌یافت! ∗ مردم مدینه با توجه به ترس و برای حفظ مقام خود اکثرا چیزی نمی‌گفتند! 【گویا اصلا غدیری رخ نداده بود و خود را به فراموشی می‌زدند.】 اری علی ...

‌ ●■ تحمیل یا اختیار ■● درس های فاطمیه •●• قســـ⑬ـــمت ◆❥◆❤◆❥◆ ※ حضرت هنگام برخورد با انصار و مهاجرین شرایط خاصی را قرار می‌دادند. 【 تراشیدن سر، عدم پنهان کردن صورت، بستن شمشیر از ...

‌ ●■ تحمیل یا اختیار ■● درس های فاطمیه •●• قســـ⑬ـــمت ◆❥◆❤◆❥◆ ※ حضرت هنگام برخورد با انصار و مهاجرین شرایط خاصی را قرار می‌دادند. 【 تراشیدن سر، عدم پنهان کردن صورت، بستن شمشیر از رو و حضور در فردای آن‌روز در میدان و مرکز شهر.】 ① عدم پنهان کردن ...

‌ ●■ اتمام حجت ■● درس های فاطمیه •●• قســـ⑫ـــمت ❄️❥◆◆◆◆❥❄️ ◆ فاطمیه درس های عجیبی را شامل می‌شود؛ درس‌هایی که جامعه بشریت به ندرت به آن توجه می‌کند. ◥❥ حضرت برای اتمام حجت، کار ...

‌ ●■ اتمام حجت ■● درس های فاطمیه •●• قســـ⑫ـــمت ❄️❥◆◆◆◆❥❄️ ◆ فاطمیه درس های عجیبی را شامل می‌شود؛ درس‌هایی که جامعه بشریت به ندرت به آن توجه می‌کند. ◥❥ حضرت برای اتمام حجت، کار عجیبی را انجام دادند! این‌که در تک تک خانه ها را زدند تا از مردم ...

‌ ●■ بی‌تفاوتی ■● درس های فاطمیه •●• قســـ⑪ـــمت ⭐️◆❥♢♢❥◆⭐️ ✧ لیاقت و برتری علی علیه اسلام را در لحظه به لحظه تاریخ می‌توان مشاهده کرد. ※ غاصبان فدک که در پی به انزوا کشیدن ...

‌ ●■ بی‌تفاوتی ■● درس های فاطمیه •●• قســـ⑪ـــمت ⭐️◆❥♢♢❥◆⭐️ ✧ لیاقت و برتری علی علیه اسلام را در لحظه به لحظه تاریخ می‌توان مشاهده کرد. ※ غاصبان فدک که در پی به انزوا کشیدن حضرت علی علیه السلام بودند می‌دانستند اگر حضرت فدک را بدست ‌آورد مردم می‌فهمند ولایت ...

‌ ●■ قیام بی‌شمشیر ■● درس های فاطمیه •●• قســـ⑩ـــمت ⭐️◆❥♢♢❥◆⭐️ ◆ قیام حضرت زهرا سلام الله علیها تنها قیام بی‌شمشیر بود، قیامی که یک زن اثبات کرد در هر شرایطی باید پیرو امام خود ...

‌ ●■ قیام بی‌شمشیر ■● درس های فاطمیه •●• قســـ⑩ـــمت ⭐️◆❥♢♢❥◆⭐️ ◆ قیام حضرت زهرا سلام الله علیها تنها قیام بی‌شمشیر بود، قیامی که یک زن اثبات کرد در هر شرایطی باید پیرو امام خود بود و حق خود را بگیرد. ✧ درسی که مادر سادات به ما داد نقش ...

‌ ●■ تحــریم ■● درس‌های فاطمیه ∞ قسمت نهم ❥◆✧✧◆❥ ◆ دشمنان ولایت برای تثبیت موقعیت خود فشار های خود را آغاز کردند. √ دو محور در پیروزی اسلام تاثیرات فراوانی داشتند: ① شمشیر علی(علیه ...

‌ ●■ تحــریم ■● درس‌های فاطمیه ∞ قسمت نهم ❥◆✧✧◆❥ ◆ دشمنان ولایت برای تثبیت موقعیت خود فشار های خود را آغاز کردند. √ دو محور در پیروزی اسلام تاثیرات فراوانی داشتند: ① شمشیر علی(علیه السلام) ② ثروت حضرت خدیجه سلام الله علیها ※ دشمنان ولایت با غصب فدک که ...

‌ ●■ فتنه ها ■● درس‌های فاطمیه ∞ قسمت هشتم ■● حضرت امیرالمومنین(ع) از فتنه ها به عنوان آزمایش‌های الهی یاد می‌کنند. تشخیص حق از باطل سخت می‌شود و کسانی که دروغ گفتند رسوا می‌شوند. ...

‌ ●■ فتنه ها ■● درس‌های فاطمیه ∞ قسمت هشتم ■● حضرت امیرالمومنین(ع) از فتنه ها به عنوان آزمایش‌های الهی یاد می‌کنند. تشخیص حق از باطل سخت می‌شود و کسانی که دروغ گفتند رسوا می‌شوند. √ نباید گمان کنیم که اگر کسی در بین امت اسلامی فتنه ایجاد کرد به ...

‌ ●■ حق نگری ■● درس‌های فاطمیه ∞ قسمت هفتم ❥◆✧❥✧◆❥❥◆✧❥✧◆❥ ■□ ممکن است کسی کلام فصیحی داشته باشد ولی حرف حق نزند. √ همچنان که درتاریخ آمده است که در سقیفه افرادی با نفوذ ...

‌ ●■ حق نگری ■● درس‌های فاطمیه ∞ قسمت هفتم ❥◆✧❥✧◆❥❥◆✧❥✧◆❥ ■□ ممکن است کسی کلام فصیحی داشته باشد ولی حرف حق نزند. √ همچنان که درتاریخ آمده است که در سقیفه افرادی با نفوذ کلام و اطرافیان آن‌ها با زور و تهدید باعث شدند دیگران حق را نادیده بگیرند. ...

‌ ●■ بصیـــرت ■● درس‌های فاطمیه ∞ قسمت ششم ※ مگر پیامبر در غدیر از تک تک این افراد برای ولایت امیرالمومنین بیعت نگرفته بودند؟ ◆ حرص مال و سمت و مقام با صحابه پیامبر ...

‌ ●■ بصیـــرت ■● درس‌های فاطمیه ∞ قسمت ششم ※ مگر پیامبر در غدیر از تک تک این افراد برای ولایت امیرالمومنین بیعت نگرفته بودند؟ ◆ حرص مال و سمت و مقام با صحابه پیامبر چه کرده بود! که این‌گونه با فراموشی سخنان نبی به دنبال جانشین برای ایشان می‌گشتند؟ ...

‌ ●■ بدعــــت ■● درس های فاطمیه •●• قســ۵ــمت □ سقیفه شروع دوگانگی میان مسلمین □○ انتصاب جانشین پیامبر امری است بدیهی ولی انتخاب یکی از میان دوگروه انصارو مهاجر چیزی جز بدعت نبود. ●•● ...

‌ ●■ بدعــــت ■● درس های فاطمیه •●• قســ۵ــمت □ سقیفه شروع دوگانگی میان مسلمین □○ انتصاب جانشین پیامبر امری است بدیهی ولی انتخاب یکی از میان دوگروه انصارو مهاجر چیزی جز بدعت نبود. ●•● تعیین شورای رهبری از ابتدا مسئله ای غیر ممکن بود. ▪️کسانی که انتخاب میان دو ...

‌ ●■ بصیـــــرت ■● درس های فاطمیه •●• قســـ۴ـــمت ◆◁ بصیرت لازمه موفقیت در مواقع حساس ※‌ افرادی که از ترس جان و مال، با کفر بیعت می‌کنند همان هایی هستند که آتش بر در ...

‌ ●■ بصیـــــرت ■● درس های فاطمیه •●• قســـ۴ـــمت ◆◁ بصیرت لازمه موفقیت در مواقع حساس ※‌ افرادی که از ترس جان و مال، با کفر بیعت می‌کنند همان هایی هستند که آتش بر در خانه ولیِ خدا می‌برند. ◑◁ گذشته درخشان افراد، دلیلی بر موجه بودن و تصدیق امروز ...

•○●•○●•○●•○●• ‌ ¤●¤ درس‌های فاطمیه ¤●¤ ◼️ قسمت سوم ⇦ کمرنگ کردن دستور الهی چرا پیامبر(ص) وصیت‌نامه نداشت؟ آیا پیامبر در لحظات آخر قلم و کاغذ نخواست؟ ■ همان‌هایی که ممانعت کردند از آوردن قلم ...

•○●•○●•○●•○●• ‌ ¤●¤ درس‌های فاطمیه ¤●¤ ◼️ قسمت سوم ⇦ کمرنگ کردن دستور الهی چرا پیامبر(ص) وصیت‌نامه نداشت؟ آیا پیامبر در لحظات آخر قلم و کاغذ نخواست؟ ■ همان‌هایی که ممانعت کردند از آوردن قلم برای پیامبر، پس چرا در لحظه مرگ ابوبکر او را هوشیار و وصیتش را لازم ...