نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دری_به_باغ_کتاب (۱ تصویر)

دری به باغ کتاب ... __________________________________ دری بگشاییم به باغ کتاب پنجره ای به بوستان شعر دریچه ای به گلستان ادب و روزنه ای به دنیای نور و معرفت و در سفری به بیکران حقیقت ...
عکس بلند

دری به باغ کتاب ... __________________________________ دری بگشاییم به باغ کتاب پنجره ای به بوستان شعر دریچه ای به گلستان ادب و روزنه ای به دنیای نور و معرفت و در سفری به بیکران حقیقت بگذریم از تنگنای مجازی و برهوت بی خبری و از شیراز کنیم آغاز و در ...