نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دستامو (۱۰ تصویر)

😍 😍 😍 اگه یه #روز #آلزایمرم بگیرم، #دستامو بگیری، تو #چشمام زل بزنی و #بخندی، شاید هیچی یادم نیاد، ولی #دوباره #عاشقت میشم 😘

😍 😍 😍 اگه یه #روز #آلزایمرم بگیرم، #دستامو بگیری، تو #چشمام زل بزنی و #بخندی، شاید هیچی یادم نیاد، ولی #دوباره #عاشقت میشم 😘

#دستامو که میگیری دستام بوی عطر دستاتو میده چطوری میتونستم دوستت نداشته باشم؟؟!! T.me/Delllbaraneh 🌱 🌼

#دستامو که میگیری دستام بوی عطر دستاتو میده چطوری میتونستم دوستت نداشته باشم؟؟!! T.me/Delllbaraneh 🌱 🌼

#دستامو گرفت و گفت

#دستامو گرفت و گفت "تا تَهِش باهاتم،ولت نمیکنم" پرسیدم "تَهِش کجاست؟" جواب داد "روزِ مرگِمون" خندیدم... گفتم "نمیتونی، قولیُ نده که بعداً بزنی زیرِش!" روبروم وایساد... زُل زد توی چشمام نَفَسَم حبس شد گفت "نه میرم... نه اجازه میدم که بری.. تو مالِ منی، فِکرِ رفتن و از سَرِت بیرون ...

#دستامو گرفت و گفت

#دستامو گرفت و گفت "تا تَهِش باهاتم،ولت نمیکنم" پرسیدم "تَهِش کجاست؟" جواب داد "روزِ مرگِمون" خندیدم... گفتم "نمیتونی، قولیُ نده که بعداً بزنی زیرِش!" روبروم وایساد... زُل زد توی چشمام نَفَسَم حبس شد گفت "نه میرم... نه اجازه میدم که بری.. تو مالِ منی، فِکرِ رفتن و از سَرِت بیرون ...

#یــہ لحظــہ گوش بده #حرفامو! تو کـہ #قسم خوردی |: ول نکنــے #دستامو💔

#یــہ لحظــہ گوش بده #حرفامو! تو کـہ #قسم خوردی |: ول نکنــے #دستامو💔

#یــہ لحظــہ گوش بده #حرفامو! تو کـہ #قسم خوردی |: ول نکنــے #دستامو💔

#یــہ لحظــہ گوش بده #حرفامو! تو کـہ #قسم خوردی |: ول نکنــے #دستامو💔

فوق العادم با #تو🙊 ول نکن #دستامو...👫 تو #دل من کسے💜 نمیگیره #جاتو😻

فوق العادم با #تو🙊 ول نکن #دستامو...👫 تو #دل من کسے💜 نمیگیره #جاتو😻

فوق العادم با #تو🙊 ول نکن #دستامو...👫 تو #دل من کسے💜 نمیگیره #جاتو😻

فوق العادم با #تو🙊 ول نکن #دستامو...👫 تو #دل من کسے💜 نمیگیره #جاتو😻

دارم کم کم #دستامو #آرزوهامو #آیندمو #خودمو از دست میدم... #Ariyan_Z ——————————

دارم کم کم #دستامو #آرزوهامو #آیندمو #خودمو از دست میدم... #Ariyan_Z ——————————

دارم کم کم #دستامو #آرزوهامو #آیندمو #خودمو از دست میدم... ——————————

دارم کم کم #دستامو #آرزوهامو #آیندمو #خودمو از دست میدم... ——————————