نسخه وب بازار مستقیم

دلبرم (۱۷۹ تصویر)

#دلبرم... بغلش نکردم نبوسیدمش باهاش تو خیابون قدم نزدم دستو نگرفتم من فقط از دور دوسش دارم... 💕 مُتع💍عهدم بع❤قلبت😻 قلبمح↓ @siya.mk ∞❤ #خاص #جذاب #دخترونه #عکس #عکس_نوشته_عاشقانه #عاشقانه

#دلبرم... بغلش نکردم نبوسیدمش باهاش تو خیابون قدم نزدم دستو نگرفتم من فقط از دور دوسش دارم... 💕 مُتع💍عهدم بع❤قلبت😻 قلبمح↓ @siya.mk ∞❤ #خاص #جذاب #دخترونه #عکس #عکس_نوشته_عاشقانه #عاشقانه

#دلبرم خوب میکنی حالم را... خوب مثلِ نشستن زیرِ کرسیِ مادربزرگ،بوییدنِ #بهارنارنج و راه رفتن روی برف... وابسته ات شده ام،مثلِ وابستگیِ چای به قند،ستاره به آسمان و ریشه به خاک،بی اختیار دوستت دارم... مثلِ ...

#دلبرم خوب میکنی حالم را... خوب مثلِ نشستن زیرِ کرسیِ مادربزرگ،بوییدنِ #بهارنارنج و راه رفتن روی برف... وابسته ات شده ام،مثلِ وابستگیِ چای به قند،ستاره به آسمان و ریشه به خاک،بی اختیار دوستت دارم... مثلِ مُسری بودنِ خمیازه،هوسِ بستنی در تابستان،و چُرت زدن با صدای لالایی... دلتنگت شده ام،مثلِ دلتنگیِ ...

این بزرگ شه همه رو زخمی میکنه😑💔😂😍 #دلبرم #آبجی_فینگیلیم

این بزرگ شه همه رو زخمی میکنه😑💔😂😍 #دلبرم #آبجی_فینگیلیم

نماز #عشق در #قلــبم چه #طولانیست گمانم #دلبرم #طیار میخواند.... ️

نماز #عشق در #قلــبم چه #طولانیست گمانم #دلبرم #طیار میخواند.... ️

#دلبرم شاید خدا... بعد از پیامبرانش... تو را برگزید برای من... که ایمان بیاورم به عشق...

#دلبرم شاید خدا... بعد از پیامبرانش... تو را برگزید برای من... که ایمان بیاورم به عشق...

برای منی که شب و روزم با تو گذشته... برای منی که از محبت بی نهایتت سیراب شدم ... برای منی که تا چشماشو بسته تو رو دیده توی دنیاش برای منی که همه اگه ...

برای منی که شب و روزم با تو گذشته... برای منی که از محبت بی نهایتت سیراب شدم ... برای منی که تا چشماشو بسته تو رو دیده توی دنیاش برای منی که همه اگه براش آغوش بستن تو آغوش باز کردی برای منی که تا هرجا رو نگاه میکنم ...

#دلبرم تو را ساده دوست دارم... آسان‌ و بی هیاهو... تو را اندازه انگشتانی که هنوز کودکانه وقتِ شمردن کم می آورم دوست دارم...

#دلبرم تو را ساده دوست دارم... آسان‌ و بی هیاهو... تو را اندازه انگشتانی که هنوز کودکانه وقتِ شمردن کم می آورم دوست دارم...

#دلبرم غرور هم دارد!فکر کن... در دنیایی که هر روز میلیون ها نفر از تنهایی حرف می زنند... در دنیایی که از شعرِ شاعرهایش گرفته تا رمان ها و فیلم ها... پر از حسرت است،پر ...

#دلبرم غرور هم دارد!فکر کن... در دنیایی که هر روز میلیون ها نفر از تنهایی حرف می زنند... در دنیایی که از شعرِ شاعرهایش گرفته تا رمان ها و فیلم ها... پر از حسرت است،پر از تلخیِ نرسیدن... یک نفر بیاید،از نسل ماندن... آرامِ جان... که بلد باشد دلتنگی هایت ...

#عکس #نوشته #عاشقانه #عاشقتم #عاشقانه_ها #رمانتیک #همسرم #آقامون #خانومم #نفسم #نفس #زندگیم #زندگی #وابستگی #دلتنگشم #عشق #آرامشم #دلتنگی #وجودم #دنیام #عمرم #زندگی #آرامشم #گلم #عاشقانه_هایم_برای_تو #دوست_داشتن #دوستدارم #میمیرم_برات #آرامشم #گلم #دلبرم #دلبستگی #تبلیغات #تبلیغات_ارزان #تبلیغ ...

#عکس #نوشته #عاشقانه #عاشقتم #عاشقانه_ها #رمانتیک #همسرم #آقامون #خانومم #نفسم #نفس #زندگیم #زندگی #وابستگی #دلتنگشم #عشق #آرامشم #دلتنگی #وجودم #دنیام #عمرم #زندگی #آرامشم #گلم #عاشقانه_هایم_برای_تو #دوست_داشتن #دوستدارم #میمیرم_برات #آرامشم #گلم #دلبرم #دلبستگی #تبلیغات #تبلیغات_ارزان #تبلیغ #تبادل

#عکس #نوشته #عاشقانه #عاشقتم #عاشقانه_ها #رمانتیک #همسرم #آقامون #خانومم #نفسم #نفس #زندگیم #زندگی #وابستگی #دلتنگشم #عشق #آرامشم #دلتنگی #وجودم #دنیام #عمرم #زندگی #آرامشم #گلم #عاشقانه_هایم_برای_تو #دوست_داشتن #دوستدارم #میمیرم_برات #آرامشم #گلم #دلبرم #دلبستگی #تبلیغات #تبلیغات_ارزان #تبلیغ ...

#عکس #نوشته #عاشقانه #عاشقتم #عاشقانه_ها #رمانتیک #همسرم #آقامون #خانومم #نفسم #نفس #زندگیم #زندگی #وابستگی #دلتنگشم #عشق #آرامشم #دلتنگی #وجودم #دنیام #عمرم #زندگی #آرامشم #گلم #عاشقانه_هایم_برای_تو #دوست_داشتن #دوستدارم #میمیرم_برات #آرامشم #گلم #دلبرم #دلبستگی #تبلیغات #تبلیغات_ارزان #تبلیغ #تبادل

#عکس #نوشته #عاشقانه #عاشقتم #عاشقانه_ها #رمانتیک #همسرم #آقامون #خانومم #نفسم #نفس #زندگیم #زندگی #وابستگی #دلتنگشم #عشق #آرامشم #دلتنگی #وجودم #دنیام #عمرم #زندگی #آرامشم #گلم #عاشقانه_هایم_برای_تو #دوست_داشتن #دوستدارم #میمیرم_برات #آرامشم #گلم #دلبرم #دلبستگی #تبلیغات #تبلیغات_ارزان #تبلیغ ...

#عکس #نوشته #عاشقانه #عاشقتم #عاشقانه_ها #رمانتیک #همسرم #آقامون #خانومم #نفسم #نفس #زندگیم #زندگی #وابستگی #دلتنگشم #عشق #آرامشم #دلتنگی #وجودم #دنیام #عمرم #زندگی #آرامشم #گلم #عاشقانه_هایم_برای_تو #دوست_داشتن #دوستدارم #میمیرم_برات #آرامشم #گلم #دلبرم #دلبستگی #تبلیغات #تبلیغات_ارزان #تبلیغ #تبادل

#عکس #نوشته #عاشقانه #عاشقتم #عاشقانه_ها #رمانتیک #همسرم #آقامون #خانومم #نفسم #نفس #زندگیم #زندگی #وابستگی #دلتنگشم #عشق #آرامشم #دلتنگی #وجودم #دنیام #عمرم #زندگی #آرامشم #گلم #عاشقانه_هایم_برای_تو #دوست_داشتن #دوستدارم #میمیرم_برات #آرامشم #گلم #دلبرم #دلبستگی #تبلیغات #تبلیغات_ارزان #تبلیغ ...

#عکس #نوشته #عاشقانه #عاشقتم #عاشقانه_ها #رمانتیک #همسرم #آقامون #خانومم #نفسم #نفس #زندگیم #زندگی #وابستگی #دلتنگشم #عشق #آرامشم #دلتنگی #وجودم #دنیام #عمرم #زندگی #آرامشم #گلم #عاشقانه_هایم_برای_تو #دوست_داشتن #دوستدارم #میمیرم_برات #آرامشم #گلم #دلبرم #دلبستگی #تبلیغات #تبلیغات_ارزان #تبلیغ #تبادل

#عکس #نوشته #عاشقانه #عاشقتم #عاشقانه_ها #رمانتیک #همسرم #آقامون #خانومم #نفسم #نفس #زندگیم #زندگی #وابستگی #دلتنگشم #عشق #آرامشم #دلتنگی #وجودم #دنیام #عمرم #زندگی #آرامشم #گلم #عاشقانه_هایم_برای_تو #دوست_داشتن #دوستدارم #میمیرم_برات #آرامشم #گلم #دلبرم #دلبستگی #تبلیغات #تبلیغات_ارزان #تبلیغ ...

#عکس #نوشته #عاشقانه #عاشقتم #عاشقانه_ها #رمانتیک #همسرم #آقامون #خانومم #نفسم #نفس #زندگیم #زندگی #وابستگی #دلتنگشم #عشق #آرامشم #دلتنگی #وجودم #دنیام #عمرم #زندگی #آرامشم #گلم #عاشقانه_هایم_برای_تو #دوست_داشتن #دوستدارم #میمیرم_برات #آرامشم #گلم #دلبرم #دلبستگی #تبلیغات #تبلیغات_ارزان #تبلیغ #تبادل

#عکس #نوشته #عاشقانه #عاشقتم #عاشقانه_ها #رمانتیک #همسرم #آقامون #خانومم #نفسم #نفس #زندگیم #زندگی #وابستگی #دلتنگشم #عشق #آرامشم #دلتنگی #وجودم #دنیام #عمرم #زندگی #آرامشم #گلم #عاشقانه_هایم_برای_تو #دوست_داشتن #دوستدارم #میمیرم_برات #آرامشم #گلم #دلبرم #دلبستگی #تبلیغات #تبلیغات_ارزان #تبلیغ ...

#عکس #نوشته #عاشقانه #عاشقتم #عاشقانه_ها #رمانتیک #همسرم #آقامون #خانومم #نفسم #نفس #زندگیم #زندگی #وابستگی #دلتنگشم #عشق #آرامشم #دلتنگی #وجودم #دنیام #عمرم #زندگی #آرامشم #گلم #عاشقانه_هایم_برای_تو #دوست_داشتن #دوستدارم #میمیرم_برات #آرامشم #گلم #دلبرم #دلبستگی #تبلیغات #تبلیغات_ارزان #تبلیغ #تبادل

#عکس #نوشته #عاشقانه #عاشقتم #عاشقانه_ها #رمانتیک #همسرم #آقامون #خانومم #نفسم #نفس #زندگیم #زندگی #وابستگی #دلتنگشم #عشق #آرامشم #دلتنگی #وجودم #دنیام #عمرم #زندگی #آرامشم #گلم #عاشقانه_هایم_برای_تو #دوست_داشتن #دوستدارم #میمیرم_برات #آرامشم #گلم #دلبرم #دلبستگی #تبلیغات #تبلیغات_ارزان #تبلیغ ...

#عکس #نوشته #عاشقانه #عاشقتم #عاشقانه_ها #رمانتیک #همسرم #آقامون #خانومم #نفسم #نفس #زندگیم #زندگی #وابستگی #دلتنگشم #عشق #آرامشم #دلتنگی #وجودم #دنیام #عمرم #زندگی #آرامشم #گلم #عاشقانه_هایم_برای_تو #دوست_داشتن #دوستدارم #میمیرم_برات #آرامشم #گلم #دلبرم #دلبستگی #تبلیغات #تبلیغات_ارزان #تبلیغ #تبادل

#عکس #نوشته #عاشقانه #عاشقتم #عاشقانه_ها #رمانتیک #همسرم #آقامون #خانومم #نفسم #نفس #زندگیم #زندگی #وابستگی #دلتنگشم #عشق #آرامشم #دلتنگی #وجودم #دنیام #عمرم #زندگی #آرامشم #گلم #عاشقانه_هایم_برای_تو #دوست_داشتن #دوستدارم #میمیرم_برات #آرامشم #گلم #دلبرم #دلبستگی #تبلیغات #تبلیغات_ارزان #تبلیغ ...

#عکس #نوشته #عاشقانه #عاشقتم #عاشقانه_ها #رمانتیک #همسرم #آقامون #خانومم #نفسم #نفس #زندگیم #زندگی #وابستگی #دلتنگشم #عشق #آرامشم #دلتنگی #وجودم #دنیام #عمرم #زندگی #آرامشم #گلم #عاشقانه_هایم_برای_تو #دوست_داشتن #دوستدارم #میمیرم_برات #آرامشم #گلم #دلبرم #دلبستگی #تبلیغات #تبلیغات_ارزان #تبلیغ #تبادل