دلتنگی (۴۸۰۴ تصویر)

میشه وقتی عکساشو کنار بقیه میبینم            قلب...
۱

میشه وقتی عکساشو کنار بقیه میبینم قلب...

#صبح_بخیر قسم به هرچی که تو میپرستیتو اولین و آخرین عزیزم هس...
۰

#صبح_بخیر قسم به هرچی که تو میپرستیتو اولین و آخرین عزیزم هس...

ای کاش بضاعتمبه خرید تمام دغدغه‌هایت میرسیدشرمنده ام از انسا...
۰

ای کاش بضاعتمبه خرید تمام دغدغه‌هایت میرسیدشرمنده ام از انسا...

♦️ #_بیستو_شش_هفته از دلتنگی ما گذشت ...💔اما همچنان سڪوتم رن...
۰

♦️ #_بیستو_شش_هفته از دلتنگی ما گذشت ...💔اما همچنان سڪوتم رن...

💚 کرونا نشون داد ما بدون زیارت .. نمیتونیم زندگی کنیم.. 💚#کر...
۱

💚 کرونا نشون داد ما بدون زیارت .. نمیتونیم زندگی کنیم.. 💚#کر...

تو نمی آیی و من منتظر دیدارم وای بر من که به چشمان تو باور د...
۱

تو نمی آیی و من منتظر دیدارم وای بر من که به چشمان تو باور د...

🌵💚به مــادرم بگوئیدآن جمعه دلگیربا ابر‌های خاکستریبا پنجره‌ه...
۰

🌵💚به مــادرم بگوئیدآن جمعه دلگیربا ابر‌های خاکستریبا پنجره‌ه...

#آقاازدورسلام#دلتنگی#من_امام_رضایی_ام #عاشقانه
۰

#آقاازدورسلام#دلتنگی#من_امام_رضایی_ام #عاشقانه

باران در راه است
۰

باران در راه است

محمدعلی دهقان کروکی شاعرونویسنده متخلص به م بهنام
۱

محمدعلی دهقان کروکی شاعرونویسنده متخلص به م بهنام

گوناگون
۷

گوناگون

شعرناب وتکان دهنده محمدعلی دهقان کروکی شاعرونویسنده متخلص به م بهنام
۰

شعرناب وتکان دهنده محمدعلی دهقان کروکی شاعرونویسنده متخلص به م بهنام

"ماه" با اون سن و سالشبزرگترین گرفتگیش چند ساعت استاما محال ...
۰

"ماه" با اون سن و سالشبزرگترین گرفتگیش چند ساعت استاما محال ...

بیوگرافی شاعر ونویسنده محمدعلی دهقان کروکی م بهنام
۰

بیوگرافی شاعر ونویسنده محمدعلی دهقان کروکی م بهنام

محمدعلی دهقان کروکی شاعرونویسنده متخلص به م بهنام
۱

محمدعلی دهقان کروکی شاعرونویسنده متخلص به م بهنام

محمدعلی دهقان کروکی شاعرونویسنده متخلص به م بهنام
۰

محمدعلی دهقان کروکی شاعرونویسنده متخلص به م بهنام

محمدعلی دهقان کروکی شاعرونویسنده متخلص به م بهنام
۰

محمدعلی دهقان کروکی شاعرونویسنده متخلص به م بهنام

دوساعت دیگه تا پرواز به سمت دیار عشق😔⁦❤️⁩ممنونم که طلبیدی آق...
۱۰

دوساعت دیگه تا پرواز به سمت دیار عشق😔⁦❤️⁩ممنونم که طلبیدی آق...